(LGS) imtihanına iştirak sağlayan öğrenciler, imtihan sonuç evrakları üzerinde Türkiye geneli ve vilayetler bazında yüzdelik dilimlerini ve puanlarını öğrendi. Artık sıra tercih yapılacak liselere geldi. İmtihan sonucuna nazaran adayın yer aldığı yüzdelik dilim, yerleştirme süreçlerinde değerli rol oynayacak.

YÜZDELİK DİLİM NE DEMEK?

Yüzdelik dilim, imtihana giren adayın imtihan sonucunda aldığı puan ile imtihana giren tüm öğrencilerin bir orana oturtulduğu, bir muvaffakiyet sıralama prosedürüdür. Yüzdelik dilim imtihan sonuç evrakında vilayet ve ülke genelinde olmak üzere iki başka formda hesaplanarak açıklanır.

YÜZDELİK DİLİM HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzdelik dilim, öğrencinin aldığı yerleştirmeye temel puan ile imtihana giren tüm öğrencilerin içinde muvaffakiyet sıralamasını gösteren pahadır.

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına yüz,100, sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak tabir edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve imtihana giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

Örnek vermek gerekirse yüzdelik dilimi %10 olan öğrenci imtihana giren bir milyon üç yüz bin öğrenci ortasından yüz otuz bininci, 130 000, olmuş demektir. İmtihanın taban ve tavan puanları o yılki imtihanın şartlarına nazaran daima değişiklik gösterse de okula giriş için asıl gerekli olan pahanın imtihan sıralaması olduğu hasebiyle yüzdelik dilim kullanılarak plan kurulması ve tercih yapılması daha gerçek olacaktır.

Vilayet geneli hesaba katılarak açıklanan yüzdelik dilim, o öğrenciyle birlikte birebir vilayette imtihana giren öğrencilerin hesaplamaya dahil edilmesiyle oluşurken; ülke genelinde hesaplanan yüzdelik dilim ise tüm ülkedeki öğrenci sayısı hesabı dahil edilerek açıklanır.

YÜZDELİK DİLİM NEDİR?

Yüzdelik dilim sıralamanızın yüzde olarak tabiridir. MEB sizin Türkiye’de yahut vilayette kaçıncı olduğunuzu değil bunun yüzde olarak tabirini vermiştir. Örneğin Türkiye genelinde %8 giren bir öğrenci 1.300.000 (LGS’ye giren yaklaşık öğrenci sayısı) öğrenci ortasında 104.000 olmuştur.

Velhasıl Taban puanlar her yıl değişebilir lakin yüzdelik dilime nazaran tercih yapmak daha sağlıklıdır. Yalnız yüzdelik dilimlerde değişebilir. Okul kontenjanları, yeni açılan okullar, kimi okul çeşitlerini değişmesi, okul kapanması üzere durumlar yüzdelik dilimlerde değişmeye neden olacaktır.

İMTİHANSIZ MAHALLÎ YERLEŞTİRME NE DEMEK?

İmtihansız lokal yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul muvaffakiyet puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine nazaran yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6. sınıflardaki yıl sonu muvaffakiyet puanı üstünlüğüne bakılacak.

YEP NE DEMEK, NASIL HESAPLANIR?

YEP, Yerleştirmeye Temel Puanı’nın kısaltmasıdır. TEOG sisteminde çıkan YEP puan sistemi, öğrencilerin liselere girişini kolaylaştırmak için çıkarılmıştır. TEOG yeni sisteminde, öğrencilerin imtihan ile kayıt isteyen liselere girmeleri için kullanması gereken puana çeşidine Yerleştirmeye Temel Puan yani ‘YEP’ denilir.

TEOG sisteminde bulunan YEP puanı, öğrencilerin okullara girmesini kolaylaştırmaktadır. Merkezi imtihan puanı ile birlikte okulun not ortalaması birleştirilme sonucu ile ortaya çıkmaktadır. Çıkan bu sonucu ikiye bölerseniz Yerleştirmeye Temel Puanı bulunmuş olunur. Bu puan ile liselere girilebilir. Kayıt sürecinde Ulusal Eğitim Bakanlığı yerleştirme ve tercih sürecin 3 farklı periyoda ayırmıştır.

Bu üç farklı devir;

* Özel okullara ön kayıt periyodu

* Devlet okullarına kayıt periyodu

* Nakil periyodu halindedir.

Bu periyotlar muhakkak aralıklarda olup, YEP puan tipine nazaran kayıt süreçleri yapılmaktadır.

YEP NASIL ÖĞRENİLİR?

Yerleştirmeye Temel Puan, okul not ortalaması ile merkezi imtihanın puanın toplanıp ikiye bölünmesi sonucuyla öğrenilir. Bunu öğrenmek için birinci olarak 6, 7 ve 8. sınıf yıl sonu muvaffakiyet puanınızı toplamalısınız. Daha sonra merkezi imtihan sonucu olan puan ile toplayarak çıkan sonucu ikiye bölmeniz sonucunda Yerleştirmeye Temel Puan yani YEP puanınızı öğrenmiş olursunuz. Bu puanı öğrenmek için yıl sonu muvaffakiyet puanlarınızı bilmiyorsanız okuduğunuz okulun öğrenci işlerine gidebilir ve öğrenebilirsiniz. YEP puanınızı da birebir halde öğrenci işlerinden yardım alarak öğrenebilirsiniz.

YEP PUANI NASIL HESAPLANIR?

YEP puanı, öğrencinin okuduğu okul notlarının ortalaması ile birlikte Merkezi İmtihan Puanı birleştirilerek oluşturulur. Merkezi puan 700’lük halinde sisteme dönüştürülerek, ortaokul sınıflarının yıl sonu muvaffakiyet puanlarıyla bir arada toplanır ve ikiye bölünür.

Bütün notları, örneğin 100 olan bir öğrenci, 300 puan okuldan almışsa ve merkezi imtihanlardan da 700 puan almışsa toplamı 1000 puan olup bu ikiye bölünerek YEP puanı bulunmuş olur. Bu hesaplama sonucu itibariyle öğrenci, 500 üzerinden hesaplanan puanın %30 okul, %70 merkezden olacak biçimde gelmektedir. Bu sayede bulduğunuz YEP puanı hesaplama sonucu hangi liselere gideceğinizi hesap edebilir ve tercihlerinizi yapabilirsiniz.

BİR CEVAP BIRAK