Cumhurbaşkanlığı Kararı’yla Resmi Gazete’de yayımlanan tasarruf bahisli genelgeye DÜZGÜN Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk reaksiyon gösterdi.

Genelgede “Kamu kaynaklarının niyetine uygun azami tasarruf prensiplerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve vazifelisi için bir misyon ve birebir vakitte bir mecburiyettir. Bu anlayışla; kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik süreçlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının tesirli, ekonomik ve verimli kullanımına ait olarak aşağıdaki önlemlerin alınması gerekli görülmüştür” denilerek kapsamı sıralandı.

UYGUN Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, kelam konusu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ni TBMM gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması talebiyle soru önergesi hazırlayan Öztürk, şunları sordu:

“- 2002 Kasım ayında iktidara geldiğiniz devirden bu yana kaç kere ‘tasarruf genelgesi’ yayınlanmıştır? Tekraren yayınlanan ‘tasarruf tedbirleri’ genelgelerinden, yıllar itibariyle ne kadar ‘tasarruf’ elde edilmiştir?

– 2021/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında alınacak ‘tedbirler’ doğrultusunda ne kadar tasarruf edilmesi hedeflenmektedir?”

“TAŞIT SAYISI ŞİMDİYE KADAR NEDEN AZALTILMADI?”

Genelgede mevcut taşıt sayısının 2023 sonuna kadar en az yüzde 20 oranında azaltılmasının hedeflendiğini hatırlatan Öztürk, önergesinde şu sorulara da cevap aradı:

“- Kamu kurumlarında 2020 yılı itibariyle kaç adet taşıt bulunmaktadır?

– Bu taşıtların kaç adedi kiralık araç, kaç adedi kamu kurumlarının kendi demirbaşına kayıtlı araçtır?

– Kamu kurumlarında yabancı menşeili araç sayısı ne kadardır?

– 2023 yılındaki taşıt sayısı, 2020 yılındaki taşıt sayısına nazaran yüzde 20 oranında azaltıldığında kamu hizmeti kalitesinde bir değişiklik oluşturmayacaksa, şimdiye kadar neden gereksinimden yüzde 20 oranında fazla taşıt alımı yapılmıştır?

– Genelgede, “Hizmet aracı olarak edinilecek taşıtlarda baz yahut standart donanımlı, binek ve ‘station wagon’ cinsi taşıtlarda 1600 cc ve altındaki motor hacimli, işletme maliyetleri düşük ve ekonomik olan taşıtlar tercih edilecektir” denilmektedir. Bu kapsamda, 1600 cc üzerinde motor hacminde kaç taşıt kamu hizmetinde kullanılmaktadır?

“KİRALAMA HİZMETLERİNİ KAPSIYOR MU?”

– Genelgede, ‘5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ekli (1) ve (2) sayılı cetvel kapsamındaki hizmetlere ve müdafaa altına alınanlara tahsis edilen taşıtlar dışında hiçbir makama taşıt tahsis edilmeyecektir’ denilmektedir. Bu kapsamda, ‘Koruma altına alınanlara tahsis edilen’ taşıt sayısı ne kadardır? Muhafaza altına alınanlar ortasında can güvenliği nedeniyle muhafaza tahsis edilen kişi sayısı ile, siyasi faaliyetleri nedeniyle muhafaza aracı tahsis edilen kişi sayısı kaçtır?

– Genelgede ‘zorunlu haller dışında taşıt edinilemeyecek’ sözü taşıt kiralama hizmetini de kapsamakta mıdır?

“CUMHURBAŞKANLIĞI’NA BAĞLI KURUMLAR DAHİL Mİ?”

– Bu genelge kararlarından Cumhurbaşkanlığı yanında, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar da muaf tutulmuş mudur? Örneğin, TRT’de de tasarruf önlemleri uygulanacak mıdır? Cumhurbaşkanlığına bağlı kurumlar da genelge kararlarından muaf tutulmuşsa münasebeti nedir?”

“KAÇ PROJE ASKIYA ALINDI?”

Genelgede, kamu yatırımları ile ilgili hedeflenen tasarruf önlemlerini hatırlatan Öztürk, genelgedeki, “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yurt içinde yahut yurtdışında hiçbir surette hizmet binası, lojman, her ne isimle olursa olsun memur meskeni, kamp, kreş, eğitim ve dinlenme ve gibisi toplumsal tesis ve bunlarla ilgili arsa ve arazi satın alınmayacak, kamulaştırılmayacak, yeni kiralama yapılmayacak ve yeni inşaata başlanmayacaktır” tabirlerine dikkat çekti.

“Genelgede üstte yer alan düzenlemeye nazaran; yatırım programına alınmış, projesi tamamlanmış ve onaylanmış, ihalesi yapılmış kaç proje askıya alınmıştır?” diye sordu.

“YENİ ATAMA YAPILMAYACAK MI?”

Genelgedeki, “Mevcut işçinin faal ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli önlemler alınacak, bu işçi hizmet standartlarına uygun ve istikrarlı bir formda görevlendirilecek ve atıl işçi oluşmasına müsaade verilmeyecektir” sözlerini de hatırlatan Öztürk, işçi sarfiyatları ile ilgili şu soruları yöneltti:

“- Kamu hizmetlerinde görevlendirilmek üzere yapılan imtihanlarda atama bekleyen işçi adaylarının durumu ne olacaktır?

– Kamuya yeni atama yapılmayacak mıdır ve/veya ataması yapılacak işçi sayısında azaltılmaya mı gidilecektir?

“BİRDEN FAZLA İDARE HEYETİ ÜYELİĞİ OLANLARLA İLGİLİ DÜZENLEME YAPILACAK MI?”

– Kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu kurumlarının bağlı ve ilgili kuruluşlarında, KİT’lerde birden fazla misyon alan idare şurası üyelerine verilen fiyatlar ve başka haklara ait ödemelerde düzenlemeye gidilecek midir?”

– Bahsi geçen konumlarda misyon yapan bireylerin aldıkları maaş ve öteki haklardan doğan Gelir Vergisi kesintilerini bağlı bulundukları kamu kuruluşları ödemeye devam edecek midir?”

“CUMHURBAŞKANLIĞI’NA HANGİ GAZETELERDEN KAÇAR TANE ALINIYOR?”

Genelgede yer alan, basın, yayın ve tanıtım masraflarından tasarruf edilmesi ile ilgili, “Kamu kurum ve kuruluşlarının basını izleme ve ilgili üniteleri ve kütüphane dokümantasyon merkezleri hariç hiçbir halde günlük gazete alımı yapılmayacak, vazife alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunmayacaktır. (…) Kamu kurum ve kuruluşlarınca mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar gereği yapılan yahut kurum faaliyetleri ile direkt ilgili olan tanıtım masrafları hariç olmak üzere basın ve yayın organlarına ilam-reklam verilmeyecek” sözlerine de dikkat çeken Öztürk, bahis hakkında şu soruları sordu:

“- Kamu kurum ve kuruluşlarınca günlük toplamda kaç adet gazete alımı yapılmaktadır? Alınan gazeteler hangi kriterlere nazaran belirlenmektedir?

– Cumhurbaşkanlığı tarafından günlük olarak gazete sayısı ne kadardır? Günlük olarak alınan gazeteler hangileridir? Bu gazetelerden kaçar tane alınmaktadır?

– Son 1 yılda kamu kurum ve kuruluşlarınca basın yayın organlarına resmi ilanlar dışında verilen ilan-reklam meblağı toplam ne kadardır?

– Genelge önlemleri uyarınca, gazete alımı kısıtlaması ve reklam-ilan kesintisi kapsamında ne kadar tasarruf elde edilmesi planlanmaktadır?”

BİR CEVAP BIRAK