Yargıtay, kuralları oluştuğunda konut ve dükkan kiralarında koronavirüs salgını nedeniyle indirim yapılmasının mümkün olduğuna hükmetti.

Yargıtay, böylelikle kira mukavelesinin çökmesinin ve uyarlama davası sonucu verilecek kararın fonksiyonsuz kalmasının önleneceği, mağduriyetlerin de önüne geçileceğine vurgu yaptı.

Hürriyet’ten Oya Armutçu’nun haberine nazaran; bu karar, Türkiye çapında yeni ve kritik içtihat niteliği taşıyor. Yargıtay, kararın bir örneğinin tüm BAM’lara iletilmek üzere Yargıçlar Savcılar Konseyi (HSK) Genel Sekreterliği’ne gönderilmesine de karar verdi.

BORCU ÖDEYEMEYEN İŞLETMECİ DAVA AÇTI

Bursa Barosu avukatı Olcay Göçüm, Bursa Nilüfer’de, koronavirüs salgını sürecinde 23 bin TL’lik dükkan kirasını ödeyemeyen restoran sahibi müvekkilinin kira bedelinin düşürülmesi için mahkemeye başvurdu ve kovid-19’a bağlı oluşan pandemi sürecinde Borçlar Kanunu’nun 138. Hususu gereği ‘Tedbir Talepli Kira Uyarlaması davası’ açtı. Bursa 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, önlem talebini reddetti. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 4. Hukuk Dairesi ise mahkeme kararını kaldırarak, aylık kira parasının pandemi mühletince tedbiren yüzde 50 oranında düşürülmesine karar verdi.

İKİ MAHKEME FARKLI KARAR VERDİ

Ankara BAM 15. Hukuk Dairesi’nden ise 12 Ocak 2021’de karşıtı bir karar çıktı. Ankara BAM, bu bahiste ‘tedbir kararı’ verilemeyeceğine hükmetti. İki BAM ortasındaki uyuşmazlık çıktı. Kanun gereği iki BAM ortasındaki bu uyuşmazlığın giderilmesi için avukat Göçüm Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 4 Haziran 2021’de oybirliğiyle Bursa BAM 4. Hukuk Dairesi’nin pandemide kira indirimi yapılabileceği formundaki kararını yerinde, Ankara BAM 15. Hukuk Dairesi’nin aksi istikametteki kararını kusurlu gördü.

MAĞDURİYET YAŞANMAMASI İÇİN TEDBİR ALINMALI

Yargıtay’ın kira indirimi kararı özetle şöyle:

İhtiyati önlem kararı süreksiz bir karar olup, durum ve kaidelerin değişmesi halinde değiştirilebilir yahut kaldırılabilir. Uyarlama talepli olarak açılan davalarda ihtiyati önlem kararı verilmediğinde, dava sonuna kadar kira mukavelesinin ayakta tutulması kimi hallerde mümkün olmayabilir. Uyarlama davasından beklenen, kontratın gerçekleşen inanılmaz duruma karşın şartların değiştirilmesi ile ayakta tutulmasıdır.

Açılan davada temel hakkında karara kadar taraflar açısından davanın uzamasından kaynaklanan sakıncaları gidermek ve süreksiz hukuksal muhafaza sağlamak, böylece davacının açmış olduğu davayı kazanması halinde, dava konusu olan şeye kavuşmasını dava sırasında garanti altına almak, mağduriyetin önüne geçmek emeliyle önlem kararı verilebilir.

Aksi halde bilhassa pandeminin direkt doğruya tesiri nedeniyle yahut salgın tedbire maksatlı idari önlemler nedeniyle faaliyetleri yasaklanan yahut kısıtlanan kesimlerdeki işletmelerin kiracıları işletme cirolarının azalması nedeniyle çok ifa zahmetine düşük kiralarını ödeyememe durumu kalıp, uyarlama davasının sonuçlanmasına kadar temerrüt nedeniyle mukavelenin feshiyle kiralanandan tahliye edilebilecek ve uyarlama davası ile amaçlanan mukavelenin ayakta tutulması gayesine ulaşılamayacak, yargılama sonucu verilecek uyarlama kararı bir biçimde fonksiyonsuz hale gelecektir.

Kira kontrat şartlarının (kira bedelinin) uyarlanmasına ait açılan davada, koşulların gerçekleşmesi durumunda ihtiyati önlem kararı verilmesi kanun kararlarına uygun olduğundan, Ankara BAM 15. Hukuk Dairesi’nin, kira bedelinin uyarlanması davasında davanın ve uyuşmazlığın aslını halleder halde, ihtiyati önlem kararı verilemeyeceği gerekçesiyle ihtiyati önlem talebinin reddine ait kararına karşı yapılan istinaf talebinin reddine ait kararı yerinde değildir.

BİR CEVAP BIRAK