Güçlü bir eğitim döneminden sonra öğretmenleri artık de atama ve tayin heyecanı sardı. Eğitim verdiği okul yerine öteki bir okula geçmek isteyen eğitimcilerin merakla beklediği vilayet içi muhtaçlık listesi tarafından vilayet bazında yayınlandı. Vazife yaptıkları tıpkı vilayet içinde tayin olmak için müracaatlar alınmaya başladı.

2021 ÖĞRETMEN VİLAYET İÇİ ATAMA VE TAYİNLER NE VAKİT?

Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılı öğretmenlerin vilayet içi isteğe bağlı yer değiştirme gereksinim listesi temmuz ayında yayınlandı. Vilayet içi tayin başvurusu vilayet müdürlükleri tarafından alınıyor.

Gereksinim listesi Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmaya başladı. Takım ve kontenjanlara nazaran müracaat süreçlerini yapan öğretmenler, vilayet içi öğretmen muhtaçlık listesi 2021 ile süreçlerini tamamlayacak.

Vilayet içi atama için kontenjanları için gereksinim listesi, vilayet ulusal eğitim müdürlükleri tarafından yayınlanıyor. Vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinin resmi internet siteleri üzerinden vilayet içi tayin atama muhtaçlık listesini öğrenmek mümkün.

İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME MÜRACAAT TARİHLERİ

2021 yılı öğretmenlerin vilayet içi isteğe bağlı yer değiştirme muhtaçlık listeleri şimdiki Excel programı ile de paylaşıldı. Vilayet içi yer değişikliğine başvuracak müracaatlarını 8-14 Temmuz 2021 tarihleri ortasında yapacak. Atamaların valilikler tarafından gerçekleştirilmesi ve sonuçlar 16 Temmuz 2021’de açıklanacak.

ÖĞRETMENLERİN MİSYONDAN AYRILMA SÜREÇLERİ NE VAKİT?

Misyondan ayrılma süreçleri 2 Ağustos 2021 tarihi prestijiyle gerçekleşecek.

2021 VİLAYET İÇİ YER DEĞİŞTİRME MÜRACAAT KURALLARI NEDİR?

1) Adaylığı kaldırılmış olmak,

2) 31 Aralık 2021 tarihi prestijiyle bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma müddetini tamamlamış olmak,

3) 652 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 4. hususu kapsamında kontratlı öğretmen olarak misyon yapmakta iken üç yıllık çalışma müddeti sonunda öğretmen takımına atananlar bakımından, bu kısmın 1 ve 2. unsuruna ek olarak öğretmen takımına atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi prestijiyle bir yıllık çalışma mühletini tamamlamış olmak, kaideleri aranacaktır.

ÖĞRETMEN VİLAYET İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

1) Müracaatlar elektronik ortamda alınacaktır.

2) Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Müracaat Formu’na yansıtılacak kimlik, tahsil, Bakanlık atama alanı, hizmet mühleti, hizmet puanı ve gibisi bilgilerini müracaat yapmadan evvel MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) denetim ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini evraka dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

3) Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne nazaran gerçekleştirilecek olup müracaat kayıt süreci yapıldıktan sonra hizmet puanlarına tesir edecek değişiklikler müracaat sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına tesir edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan evvel tamamlamaları gerekmektedir.

4) Öğretmenler, vilayet içi yer değişikliği müracaatlarında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.

5) Hala mecburî çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında misyon yapan öğretmenlerden, bulundukları eğitim kurumlarında 31 Aralık 2021 tarihi prestijiyle üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar, istemeleri hâlinde, vilayet içinde mecburî çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

6) Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız müsaadeli olan öğretmenlerden yurt dışı vazife müddeti yahut aylıksız müsaadelerinin 30 Eylül 2021 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, başka kaideleri da taşımaları kaydıyla yer değiştirme müracaatında bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2021 tarihi prestijiyle vazifesine başlamayanların atamaları vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.

7) Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”, “Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” , “Bilgi Teknolojileri” ve “Yönetim Bilişim Sistemleri” mezunları, mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.

8) Vilayet içinde yer değiştirme müracaatında bulunan öğretmenlerden vazife yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü irtibat aracıyla takımının bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle müracaatlarının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de müddeti içinde müracaatları onaylayacaktır. Elektronik Müracaat Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.

9) Müracaatlar sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve vilayet ulusal eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu ünitelerin rastgele biri tarafından onaylanmayan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.

10) Müracaat müddeti içinde öğretmenler, misyonlu oldukları eğitim kurumuna ya da takımlarının bulunduğu il/ilçe ulusal eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.

11) Bakanlık yahut öbür kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır lakin; takımlarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden takımlarının olduğu eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma mühletini tamamlayanlar, vilayet içi yer değişikliği isteğinde bulunabileceklerdir.

12) Spor liseleri ve hoş sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında misyonlu görsel sanatlar, müzik ve vücut eğitimi alan öğretmenlerinden daha evvel ilgili mevzuatına nazaran spor liseleri ile hoş sanatlar liselerine öğretmen olarak atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren ortadan beş yıldan fazla mühlet geçmemiş olması koşuluyla bu eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.

BİR CEVAP BIRAK