Yenilenebilir Güç Kaynak Garantisi (YEK-G) Sertifikası ile yeşil güç satışı başladı. Kuvvetli Güç, EPİAŞ tarafından hizmete açılan YEK-G piyasasının birinci sürecini yaparak Türkiye’nin birinci YEK-G sertifikasının sağlayıcısı oldu.

Yenilenebilir güç kaynaklarının daha faal ve verimli kullanılması için üretimden tüketime her alanda rol model olmayı hedefleyen Güçlü Enerji, 15 Haziran tarihinde EPİAŞ’ın uzlaştırma sonrası uygulamaya açtığı YEK-G sistemi üzerinden ihraç yoluyla birinci sertifikasını oluşturup itfa yolu ile kullandırarak bir unsur imza attı.

Sürdürülebilirlik yaklaşımının temelinde tesir odaklı büyüme, düşük karbonlu etraf dostu operasyon ve tedarik zinciri idaresi ile mahallî sosyo-ekonomik kalkınma yer alan Güçlü Enerji, Kızıldere 3 Jeotermal Güç Santralinden ürettiği enerjiyi, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak vilayetlerinden oluşan Osmangazi Bölgesi’nde bulunan perakende ofis binalarında kullanarak, binalarını yeşil güç sertifikası ile belgelendirmiş oldu.

Yapılan açıklamaya nazaran Türkiye’deki elektrik üretiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan gerçekleştiren şirket, ürettiği enerjiyi ferdî ve kurumsal aboneleri ile dileyen hür tüketicilerin de kullanımına sunacak.

YEK-G SİSTEMİ NEDİR?

Güç Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ), elektriğin üretimi ve tüketiminde yenilenebilir güç kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırılmak, belgelemek ve etraf muhafaza maksatlarıyla, 01 Haziran 2021 tarihinde Yenilenebilir Güç Kaynak Garanti (YEK-G) Sistemini devreye aldı.

Sistem kapsamında şirketler, Avrupa Birliği’nin Paris Mutabakatı ile kural koştuğu tedarik zincirinin kaynağını belgelemesi konusunda YEK-G’den faydalanabilecek ve dileyen tüketiciler yeşil güç kullanma imkanı bulacak.

BİR CEVAP BIRAK