Türkiye’de Gençlerin Uygun Olma Hali Raporu, pandemi sürecinde gençlerin gelecekten beklentileri, umut seviyeleri, öncelikleri, değişen alışkanları ve eğitimden memnuniyetleri üzere yüze yakın başlıkta bilgiler topladı. Türkiye’deki kentli genç nüfusu temsil eden 16 vilayette, 9 – 26 Nisan 2021 tarihleri ortasında 18-29 yaş ortası 1214 gencin iştirakiyle yüz yüze görüşmelere dayalı olarak gerçekleştirilen araştırma, Habitat Derneği ve Infakto RW tarafından yürütüldü.

Raporda öne çıkan bulgular, Habitat Derneği İdare Heyeti Lideri Sezai Hazır ve Infakto RW’nin Kurucusu Prof. Dr. Emre Erdoğan’ın iştirakiyle düzenlenen çevrim içi toplantı ile değerlendirildi.

‘GELECEĞE YÖNELİK UMUTLAR AZALIYOR’

Raporun gençlerin memnuniyetini ve gelecekten beklentilerini birçok değişkene nazaran incelediğini birebir vakitte gençlerin bugünü ve yarını nasıl okuduklarına yönelik kıymetli bilgiler elde edildiğini belirten Habitat Derneği İdare Heyeti Lideri Sezai Hazır şunları söyledi:

“Gençlerin ömürden memnuniyetlerine bakıldığında, memnuniyeti belirleyen birincil faktörün çalışma durumu olduğu ön plana çıkmaktadır. Araştırmaya nazaran, gençlerin genel memnuniyet seviyesi yüzde 50 iken, bu oran çalışanlarda biraz daha yüksek olup yüzde 55 olarak gözlemlenmektedir.

Öğrencilerin ve mesken gençlerinin yüzde 48’i hayatından mutlu olduğunu belirtirken, memnuniyetin en düşük olduğu küme iş arayanlar olarak ortaya çıkmıştır. İş arayan gençlerin ise sadece yüzde 38’i hayatından mutlu olduğunu belirtmektedir.

Hayattan memnuniyete paralel olarak gelecekten umutlu olanların en az olduğu küme ise kestirim edilebileceği üzere tekrar iş arayan gençlerdir. İş arayan gençlerin ortasında geleceğe umutla bakanların oranı 2020 yılında yayınlanan bir evvelki rapora nazaran 10 puan azalarak, yüzde 32’ye düştüğü görülmektedir.”

‘İŞ FIRSATLARININ AZLIĞI ÖĞRENCİLERİ ÜMİTSİZLİĞE SÜRÜKLEDİ’

Öğrencilerin kıymetli bir kısmının bilhassa Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içine taşınan eğitiminden mutlu olmadığının altını çizen Hazır, rapora ait açıklamalarına şöyle devam etti:

“Gençler ortasında çevrim içi eğitimden memnuniyetsizliğin yüksek olduğunu ve almış oldukları lisans eğitiminin hali hazırda kıt iş fırsatlarının olduğu bir piyasada rekabete girmek için yetersiz olduğu kanısının giderek kanıksandığını görüyoruz. Bu durumun gençleri üniversite eğitimlerini yarıda bırakmaya ve veya da farklı bir ülkeye yerleşmek üzere daha radikal kararlar almaya ittiğini gözlemliyoruz. Rapora baktığımızda, bir evvelki yıl yayınlanan “Gençliğin Yeterli Olma Hali 3” raporu ile kıyaslandığında yaklaşık 12 puanlık bir artış ile hayatına diğer bir ülkede devam etmek isteyen gençlerin oranı yüzde 43’e yükselmiştir. Eğitimine öbür bir ülkede devam etmek isteyen gençlerin oranı ise bir evvelki yıla oranla 7 puan artış göstererek, yüzde 28,5’e yükselmiştir. Hayatına öbür bir ülkede devam etmek isteyen gençlerin tercih ettiği birinci üç ülkenin sırasıyla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa olduğu göze çarpmaktadır.”

Raporda yer alan değerli başlıklar şöyle:

AİLESİ VE YAKIN ETRAFI KOVİD-19’DAN ETKİLENEN KİŞİ SAYISINDA ARTIŞ

2020’de gençlerin, başına geldiğini en fazla belirttikleri olayın, bu devirde ödeyemedikleri kira, elektrik, su üzere masrafları olduğu fark edilmekteyken (yüzde 26), 2021’de gençlerin en fazla belirttikleri olayın Koronavirüs sebebiyle ailelerinden birinin hastalandığı olduğunu görmekteyiz (yüzde 39). Koronavirüs sebebiyle ailesinden birinin hastalandığını belirten gençlerin oranında geçen yıla kıyasla 27 puanlık kıymetli bir artış oldu.

‘GENÇLER KORONAVİRÜSÜ MADDİ TARAFTAN GÖĞÜSLEMEK ZORUNDA KALDI’

Bankadan ya da tanıdıklardan borç aldığını belirten gençlerin oranı 2020’ye oranla 7 puanlık bir artarak, yüzde 25’e çıktı. Bu devirde eğitimine orta vermek zorunda kaldığını belirten gençlerin oranı geçen yıla nazaran 5 puan artarak, yüzde 21’e yükseldi.

‘DÜŞÜK GELİR KÜMESİNDEKİ GENÇLER DAHA ÇOK ETKİLENDİ’

Pandeminin eşitsizlikleri artırdığını, olumsuz tesirlerin düşük gelir kümesine dahil gençlerde daha fazla olduğunu görüyoruz. Hane halkı geliri 3.000 TL ve altında olan gençlerin yüzde 52’si bu periyotta ödeyemediği kira, elektrik, su üzere masrafları olduğunu belirtirken, yüzde 51’i ise bankadan ya da tanıdıklardan borç aldığını söz etti.

‘GENÇLER EN ÇOK YAKIN ETRAFINA GÜVENİYOR’

Sık bilgi alınan ve en çok itimat duyulan bilgi kaynağının gençlerin aileleri olduğu görülürken, başka sık bilgi alınan ve güvenilen kaynakların gençlerin arkadaşları ve Sıhhat Bakanlığı’nın açıklamaları olduğu anlaşılmakta. Televizyondaki haber bültenleri de gençler tarafından sıklıkla kullanılan öteki bir bilgi kaynağı olarak öne çıkıyor.

YENİ PERİYOT İÇİN YÜZ YÜZE EĞİTİM TERCİHİ

Gençlerin yüzde 78’i 2021 – 2022 eğitim yılında yüz yüze eğitimi tercih ettiğini belirtiyor. Uzaktan eğitimi tercih edenlerin oranı ise yüzde 11’dir. Buna paralel olarak gençlerin dörtte üçü, yüz yüze eğitimin uzaktan eğitime nazaran daha yararlı olduğunu düşünmektedir. Uzaktan eğitimi yararlı bulanların oranı yüzde 10 iken, iki eğitim formu ortasında bir fark olmadığını düşünenlerin oranı ise yüzde 3.

‘GENÇLER KENDİLERİNİ DAHA AZ İNANÇTA HİSSEDİYOR’

Hem genç erkeklerde hem de genç bayanlarda yaşadıkları yerde hava karardıktan sonra kendilerini inançta hissetme oranları evvelki yıl ile karşılaştırıldığında düşüş göstermekte. 2021 yılında hava karardıktan sonra kendilerini inançta hissettiğini belirten genç erklerin oranı 2020 yılına kıyasla 5 puan azalarak yüzde 63’e gerilerken, genç bayanlarda ise 2020 yılına kıyasla 8 puanlık bir azalış ile yüzde 45 olarak ölçülmekte.

‘KENDİNİ ŞANSLI HİSSEDEN GENÇLERİN SAYISI AZALIYOR’

Araştırmaya katılan gençlere ebeveynleriyle karşılaştırdıklarında kendilerini daha mı şanslı yoksa daha mı şanssız hissettikleri soruldu. Buna nazaran 2020 yılında gençlerin yüzde 44’ü kendilerini anne babalarından daha şanslı hissederken 2021 yılında bu oran yüzde 38’e düştü.

Bu türlü bir tablonun ortaya çıkışında hiç kuşku yok ki genç işsizlik oranın yüksek oluşu ve hali hazırda çalışmakta olan gençlerin ise beklentilerinin altındaki maaşlarla çalışmak durumunda kalması kıymetli bir etken olarak görülebilir. Bununla birlikte alım gücünün düşmesiyle gençlerin temel sayılabilecek gereksinimlerini bile ailelerine bağımlı olmadan karşılamalarının güçleşmesinin bu algının kuvvetlenmesine yol açtığı söylenebilir.

BİR CEVAP BIRAK