Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı “Gelir ve Hayat Şartları Araştırması Bölgesel Sonuçları”na nazaran ülkede gelir eşitsizliğinin en fazla olduğu vilayet İstanbul olarak açıklandı. Geçen yıl itibariyle en yüksek gelir İstanbul’da kaydedilirken gelir eşitsizliğinin ve izafî yoksulluk oranının en düşük olduğu bölge ise ‘Doğu Marmara’ oldu.

Araştırma sonuçlarına nazaran Türkiye’de ortalama yıllık muadil hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2020’de 33 bin 428 lira olarak hesaplandı.

İstatistiki Bölge Üniteleri Sınıflaması (İBBS) 1. Seviye Bölgeleri prestijiyle kelam konusu geliri en yüksek olan bölge, 49 bin 239 lirayla ‘İstanbul’ oldu. Bu bölgeyi 38 bin 22 lirayla ‘Batı Anadolu’, 35 bin 785 lirayla ‘Ege’ izledi.

Yıllık ortalama muadil hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en yüksek gerçekleştiği İBBS 2. Seviye bölgesi ‘İstanbul’ olurken, en düşük 15 bin 198 lirayla TRB2 ‘Van, Muş, Bitlis, Hakkari’ çıktı.

TÜRKİYE’DE 8, İSTANBUL 8,6 OLARAK HESAPLANDI

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20’lik kümenin gelirine oranı formunda hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Kelam konusu oran Türkiye genelinde 8 iken bu kıymetin en düşük olduğu bölgeler 4,6 ile ‘Doğu Marmara’, 5,8 ile ‘Doğu Karadeniz’ ve ‘Orta Anadolu’ olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 8,6 ile ‘İstanbul’, 7,2 ile ‘Akdeniz’ ve 6,8 ile ‘Batı Anadolu’ olarak sıralandı.

Araştırmaya nazaran, P80/P20 oranının en düşük olduğu İBBS 2. Seviye bölgeleri 4,2 ile ‘Zonguldak, Karabük, Bartın’, 4,4 ile ‘Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova’ ve 4,6 ile ‘Bursa, Eskişehir, Bilecik’ olarak kaydedildi.

Kelam konusu oranın en yüksek olduğu İBBS 2. Seviye bölgeleri ise 8,6 ile ‘İstanbul’, 7,9 ile ‘Balıkesir, Çanakkale’ ve 7,6 ile ‘Antalya, Isparta, Burdur’ olarak kayıtlara geçti.

NİSPÎ YOKSULLUK ORANI EN EN YÜKSEK BÖLGELER

Her bölge için muadil hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk sonuna nazaran, gelire dayalı izafi yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Seviye bölgeleri yüzde 13,8 ile ‘Kuzeydoğu Anadolu’ yüzde 13,6 ile ‘Batı Marmara’ ve yüzde 13,3 ile ‘Ortadoğu Anadolu’ olarak gerçekleşti.

RÖLÂTİF YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK BÖLGELER

Rölâtif yoksulluk oranının en düşük çıktığı İBBS 1. Seviye bölgeleri yüzde 8,8 ile “Doğu Marmara”, yüzde 9,6 ile ‘Güneydoğu Anadolu’ ve yüzde 10,4 ile ‘Orta Anadolu’ bölgeleri oldu.

Her İBBS 2. Seviye bölgesi için muadil hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si temelinde hesaplanan yoksulluk hududuna nazaran, gelire dayalı rölâtif yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 16,1 ile ‘Balıkesir, Çanakkale’, yüzde 14,9’ar ile ‘Antalya, Isparta, Burdur’ ve ‘Kastamonu, Çankırı, Sinop’ olarak kayıtlara geçti.

İzafî yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Seviye bölgeleri ise yüzde 7,2 ile ‘Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli’, yüzde 8 ile ‘Gaziantep, Adıyaman, Kilis’ ve yüzde 8,1 ile ‘Zonguldak, Karabük, Bartın’ olarak hesaplandı.

Gelir ve Hayat Şartları Araştırması 2020 yılı sonuçlarına ait gelir bilgileri, bir evvelki takvim yılı olan 2019 yılını referans alıyor. Gelir hesaplamalarında, hane halkı gelirleri hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak muadil hane halkı kullanılabilir fert gelirine dönüştürülüyor.

BİR CEVAP BIRAK