THK Merkez Denetleme Konseyi üyesi Bayram Duman, Türk Hava Kurumu Kayyum heyetine yönelik bir açıklama yayınladı. Heyete seslenen Duman, iki yıldır kurumun başında olan heyete 11 soru başlığı ile seslendi.

4 Temmuz’da kurumun web sitesinden yayınlanan duyurudan bahseden Duman, Metinde kullanılan lisanı eleştirerek ‘100 yıllık Türk Hava Kurum’unun sevdalılarını korkutup, sindirmeyi umduğunuz anlaşılıyor. Peşinen söyleyeyim ki bunu başarmanız mümkün değil…’ dedi.

İŞTE DUMAN’IN KAYYUMA YÖNELİK DAVETİ

Öncelikle ‘basiretsizlik yahut arka niyet ile kuruma kayyum atanma süreci’ olarak kaydettiğiniz süreç, çok âlâ biliyorsunuz ki ne yolsuzluk ne de basiretsizlik ile ilgili değildir. Temel gaye, sizlerin Kurum’a kayyum olarak atanmanız için münasebet oluşturmak hedefiyle algı yaratmaya çalışmanız ile ilgilidir. Atanmanızdan bugüne geçen yaklaşık iki yılda hiç bir yolsuzluk tespit edememeniz bu durumu açıklamaktadır.

Evet, kayyum olarak iki yıldır kurumdasınız!

Yasalar ile düzenlenip korunan‘sivil toplum’a hürmet gösterilmeksizin genel şuraya götürülmesi gereken ve asli sahibi delegeler ile şubeler olan kurumu onları dışlayarak kelamda yolsuzluklar nedeniyle iki yıldır yönetiyor görünüyorsunuz. Bu iki koca yılda kurumun hiçbir gelirini artırmadığınız üzere masraflarını artırdınız.Şubeleri çok mağdur ettiniz.

Bu süreçte tek bir âlâ gelişme yaşanmadığı üzere birçok berbat sonuca imza attınız.Güzide kurumumuzu çok daha güç, neredeyse içinden çıkılamaz mali kaidelere taşıdınız.
Duyuru yayınlayarak güneşi balçıkla sıvayacağınızı zannediyorsunuz ancak yanılıyorsunuz.

Soruyoruz;

1- THK “Yangın Uçaklarımız” siz misyona geldiğinizden bu yana Orman Bakanlığı ihalelerine alınmıyorlar.Yıllardır muvaffakiyetten muvaffakiyete koşan uçaklarımızın su taşıma kapasitesi 4.900 litre iken Orman Bakanlığı ihaleye 5.000 Litre üzerinden çıkarak 100 litre yüzünden uçaklarımızı ihale dışı bıraktı…
Siz ne yaptınız? Neden bu duruma karşı bir tek satır beyanınız ve açıklamanız yok? Artık kurumu sahiplenip bu durumu dillendirenlere karşı hangi akla hizmet bildiri yazmayı tercih ediyor olabilirsiniz ki?
Ulusal servet durumundaki bu uçakların, uçmasalar bile vakte bağlı değişmesi gereken kesimleri ve münasebetiyle masrafları vardır. Bunlarla ilgileniyor musunuz? Yoksa vaktin çöplüğüne mi terk ettiniz bu varlıklarımızı?

ULUSAL SERVETE YAZIK DEĞİL Mİ?

2-Kendi uçaklarımız ile almadığınız ihaleyi bir özel şirketle ortaklaşa ve tekrar THK’nın ülkemizde öbür kimsede bulunmayan imkanlarını kullanarak Rus uçakları için aldığınız konuşuluyor.
Bu vahim haber yanlışsız mudur? Kendi uçaklarımıza ıskartaya ayırıp neden bu türlü bir şey yaptınız? Milletin kurban derisi bağışlarıyla satın alınan bu ulusal servete yazık değil mi?

3- Kurumun kıymet biçilemez en bedelli gayrimenkulü İstanbul Laleli’deki otel davasında, yolsuzlukla suçladığınız yöneticiler tarafından açılan davalarla uzun uğraşlar sonucu tahliye kararı alınmıştı.Bu kararın istinaf yargısında davayı takip etmeyip kayıtsız kalarak aleyhe sonuçlanmasına sebep oldunuz mu? Sahi mesela bir duruşma talep ettiniz mi? Duruşmasına girdiniz mi? Unuttunuz mu yoksa?
Sonrasında Yargıtay etabında davayı tekrar takip etmediniz mi? Sahi o evrede ne yaptınız? Sonuçlandı mı dava? Dava sanki şu an hangi kademede???

Yoksa takip etmediğiniz davayı Anayasa Mahkemesinde mi savunmayı düşünüyorsunuz?

Bütün bu büyük yanılgılar silsilesinin rastlantısal olduğuna inanmamızı mı istiyorsunuz yoksa? Bildiriyi bunun için mi yayınlıyorsunuz?

KAYYUMUN MİSYONLARI ORTASINDA BU TÜRLÜ BİR ŞEY VAR MI?

4- Kurumun borçlarını ‘büyük başarı’ olarak reklam ederek yapılandırdığınızı söylüyorsunuz,

Kurum;
– Yangın ihalesini almadığında,
– En değerli Laleli’deki otel 1/3 gelirle yıllarca kiraya terk edilerek,
– Hiçbir mali dayanak alamadığınız ve proje üretemediğiniz halde,
yapılandırılan borcu nasıl ödememizi planlıyorsunuz? Yoksa meçhul gelecek vakitlerde kurumu kim yönetiyorsa o düşünsün diyerek, borcu yapılandırıp ödenemeyecek meblağlara mı taşıdınız? Neden nasıl ödeyeceğinizi bildiri yayınlamak yerine niye açıklamıyorsunuz?

5- Şubelerin masraflarını vazifeye geldiğinizden bu tarafa ödüyor musunuz? Elektrik, su, doğalgaz, telefon ve internet sarfiyatları Şubelerin tüm gelirlerine el koyduğunuz halde ödenmeden faiz ile elektriği, suyu, doğalgazı kesilerek çığ üzere büyüyor, farkında mısınız?
Saymanların SGK primlerini ödemeyerek şube yöneticilerinin mal varlığına haciz koydurarak daha sonra o şubeler sizi eleştiriyor diye kapatarak yahut kapatma baskısı uygulayarak çalışanlarla mı muhatap ediyorsunuz? Kayyumun misyonları ortasında bu türlü bir şey var mı?
Bunlar gerçek dışı mı? Duyuruya vakit harcamak yerine gücünüzü bu sıkıntıları çözmeye yöneltmeniz daha uygun olmaz mı kayyum olarak?

NEDEN DIŞARIDAN AVUKAT GÖREVLENDİRDİNİZ?

6- Şubelere ve kurumun asli sahiplerine Sn Cumhurbaşkanımız ile görüşerek sıkıntıları çözeceğinizi ima ettiniz birinci günden itibaren, size karşı çıkmasınlar diye tensipleri ile kurumda görevlendirildiğinizi ima ettiniz tıpkı misyondan uzaklaştırılan sizden evvelki Genel Lider üzere, 2 yıldır halâ görüşemediniz mi?
Görüşmek konusunda bir ümidiniz kaldı mı?

7-Yoksa THK’nın mülklerini satarak mı borçları ödemeyi düşünüyorsunuz? Mevcut sayman maaşlarını, SGK primlerini, elektrik, su, doğalgaz, telefon masraflarını ödemediğiniz şubelerin masraflarını ödemeyerek sattığınız THK mülkleri ile mi kayyum olarak kurumu yönetmeyi planladınız?

8- Kurumun hukuk servisinde birçok nitelikli avukattan istihdam edilmesine karşın neden dışarıdan avukat görevlendirdiniz? Bu görevlendirmeler karşılığı kurumun kıt kaynaklarından kaç lira ödüyorsunuz?

9- Kurumun kira ve taşınmaz servisinin yaptığı rutin işleri öbür firmalara yönlendirip fiyat karşılığında mı yaptırıyor musunuz?

10- Yolsuzlukla suçladığınız evvelki yöneticinin, kayyum olarak atanmanızdan evvel vazifesi bırakan kurumun o periyottaki genel sekreterine kaşe imza ile ikale kontratı yapılmasına, mukavelenin 14.10.2019 tarihinde yapılmış olduğu dikkate alınarak 16.10.2019 tarihinde kayyum atanmış olduğunuz da dikkate alınarak iki gün öncesinde kontratın yapılması ve işe giriş tarihi olan 18.10.2018 tarihinde bir yıl sonrası olan 19.10.2019 tarihi olarak iş akdinin sonlandırılmasının gösterilmesi suretiyle haksız ödeme yapılmasının sağlanmasına sessiz kalarak ödeme buyruğu imzaladığınız hakikat mudur?

KONTROLDEN NİYE RAHATSIZ OLDUNUZ?

11- Sizleri hukuka uygun davranmaya davet ederek misyonlarını yapmak ve denetlenmek üzere evrakları talep ettiği, Merkez Denetleme Heyeti üyelerinin, vazifeden uzaklaştırılan son genel liderin yasal destekten ve yetkiden mahrum biçimde vazifeden aldım yazılarının iptali için, mahkemelerde süren davaları devam ederken şubelerine yazı gönderip, baskı yaparak üyelikten çıkarılmaları kararı aldırarak vazifeden uzaklaştırdığınız, vazifeden uzaklaştırma kararı almadığı için şube organlarının tamamını misyondan aldığınız, Merkez Denetleme Heyeti üyelerinin hakkında açtıkları davaların yol ve maddelere muhalif biçimde vazifeden alındıklarına dair tespitlerle birlikte sonuç olarak konusuz kaldığı münasebetleri ile karar çıkarttığınız yanlışsız mudur?

Bu formda Merkez Denetleme Şurasının mahkemelerdeki davaları konusuz bırakmak için kanunları dolanmak suretiyle süreç tesis etmeye çalıştığınız gerçek midir?

Kontrolden niye rahatsız oldunuz?

Bu tarafsız ve kamu ismine görevlendirilen kayyumun yapması gereken bir davranış mıdır sizce?

Artık bu soruları soranlar sizleri zan altında mı bırakmış oluyor.!?

Kayyum olarak atandığınıza ve ortadan iki koca yıl geçmiş olduğuna nazaran artık sizlerin sızlanmaya hakkınız olmadığı anlaşılır olsa gerekir.

Asparagas çıktığı aşikâr olan büyük yolsuzluk bağırmalarını bir kenara bırakıp misyonunuzu yapın ve THK’ nu lütfen daha fazla ziyana uğratmayın. Beceremeyecekseniz de duyuru yayınlamak yerine misyonu aldığınız mahkemeye iade edin yahut daha asil bir davranış ile asli sahipleri olan ve iki yıldır hakları kısıtlanan delegasyona terk edin…

Kayyumluk vazifesi hakikatler karşısında duyuru yayınlayarak değil, icraat ortaya koyarak yapılır unutmayınız…

Sn. Kayyum,

Şube kapatarak, sayman maaşlarını, şubelerin masraflarını ödemeyerek, THK misyonu gereği Türk gençliğine yıllardır fiyatsız verilen kursları paralı hale getirilerek, buna dahi razı olmalarına karşın gereğince kurs açmayarak, açılmış ve kazanılmış davaları kaybetmek için kurumda maaşlı çalışan avukatların yanında yüksek fiyatlarla kontrat yapılarak, dışarıdan çalışan avukatlar oturtarak, bağış yoluyla kazanılmış ve satılmaması için gayret edilen taşınmazları, uçakları satarak, kendi uçaklarını çürümeye terk edip Rus uçakları için bir öbür özel şirketle ihaleye girilerek, kendi servisleri var iken dışarıda özel şirketlere taşınmaz değerlendirmeleri, kira ve satış süreçleri organize ettirilerek yapılamayacağı aşikârdır…

Bilgilerinize,

05/07/2021

Bayram DUMAN

BİR CEVAP BIRAK