Enflasyonun kısa vadede dalgalı bir seyir izlemesinin beklendiğini, enflasyonda besbelli düşüş görülene kadar mevcut sıkı duruşun korunacağını belirten Merkez Bankası, Para Siyaseti Heyeti toplantısının özetini paylaştı.

Toplantı özetinde bilhassa “Enflasyonun kısa devirde, başta emtia fiyatları olmak üzere arz ve talep taraflı çeşitli ögelerin tesiriyle oynak bir seyir izlemesi beklenmektedir” dedi.

Özetlerde şu tabirler öne çıktı:

Şura, para siyasetinde fiyat istikrarı gayesi doğrultusunda finansal istikrara yönelik riskleri de gözeten bir yaklaşım sergilemeyi sürdürecektir.

Para siyaseti duruşu, enflasyon görünümüne yönelik üst taraflı riskler dikkate alınarak, temkinli bir yaklaşımla enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve fiyat istikrarı amacına ulaşılması odağında belirlenecektir.

Bu doğrultuda siyaset duruşu, enflasyon gelişmeleri ve enflasyon beklentileri dikkate alınarak dezenflasyon sürecini en kısa müddette tesis edecek ve orta vadeli maksatlara ulaşıncaya kadar bunun sürekliliğini sağlayacak bir sıkılık seviyesinde belirlenmeye devam edilecektir.

Mali sıkılaştırmanın tesiriyle krediler ölçülü bir seyir izlemektedir.

Enflasyon ve enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeyler dikkate alınarak, Nisan Enflasyon Raporu kestirim patikasındaki besbelli düşüş sağlanana kadar para siyasetindeki mevcut sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir.

Sıkı nakdî duruş; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve finansal piyasa gelişmeleri bağlamında dışsal ve süreksiz oynaklıklara karşı kıymetli bir tampon fonksiyonu görecektir.

BİR CEVAP BIRAK