Salda Gölü’nde oluşan sarımtırak su birikintisi ‘atık su’ olduğu argümanıyla büyük yankı oluşturdu.

Salda Gölü’nden alınan numunelerin, mikrobiyolojik Escherichia coli ve Fekal Streptococ açısından Burdur Halk Sıhhati Laboratuvarı’nda tahlilleri yapıldı.

Tıpkı vakitte ileri tetkik için Ankara Ulusal Halk Sıhhati Referans Laboratuvarı’na numune gönderildi. Tetkiklerde tüm noktalarda mikrobiyolojik açıdan uygun tespit edildi.

Ankara Ulusal Halk Sıhhati Referans Laboratuvarı’nda yapılan tahlillerde ise Siyanobakter sayısı sıfır ve bu bakterinin son eseri olup suda yeşil, sarımtrak renk değişikliğinden sorumlu Klorofil-a, tespit edilmedi olarak raporlandı.

Kimyasal açıdan yapılan Siyanotoksin sonucu da eşik bedel altı olarak belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Salda Gölü’nün halk plajının kıyı kısmında oluşan sarımtırak su birikintisini yerinde inceleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş ve Etraf ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Müdafaa Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, oluşan imgenin kıyı kenarında bulunan sazlıklardan yayılan polenlerden oluştuğunu tabir etmiş, Vilayet Sıhhat Müdürlüğü Etraf Sıhhati Ünitesi ve Yeşilova Toplum Sıhhati Merkezi görevlilerince Salda Gölü içinde 4 farklı noktadan numune alınmıştı.

BİR CEVAP BIRAK