Türkiye İktisat Siyasetleri Araştırma Vakfı (TEPAV) istihdam izleme bülteni Mart 2021 bilgilerine nazaran, son bir yılda sigortalı fiyatlı çalışan sayısı 1 milyon 43 bin, KOBİ’lerde sigortalı çalışan sayısı ise 288 bin arttı.

Mart ayında sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 6 oranında artarak 21,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) datalarına nazaran, toplam sigortalı çalışanların yüzde 71,8’ini oluşturan sigortalı fiyatlı çalışan kümede (4/a) artış yüzde 7,3 olurken, esnaf-çiftçi kümesinde (4/b) değişimlere bakıldığında, esnaf sayısında yüzde 8 artış, çiftçi sayısında ise yüzde 5,1 düşüş görülmüştür. Kamu kesiminde sigortalı çalışan (4/c) sayısındaki artış ise yüzde 1,1’dir.

KOVİD-19 SALGININDAN ETKİLENEN 5 KESİMDE İSTİHDAM AZALDI

Beş ana bölümün istihdamı yıllık olarak gerilemiştir. Bu kesimler genelde Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ve Nisan 2020’den itibaren istihdamının daraldığı faaliyet kollarıdır. Mart 2021’de konaklama ve yiyecekte yüzde 6,6, kültür, sanat, cümbüş, dinlence ve sporda yüzde 6,5 seviyesinde yıllık düşüşler gerçekleşmiştir. Ayrıyeten, idari ve dayanak hizmet faaliyetleri kesiminde de Kasım 2020’den itibaren gözlenen yüksek oranlı daralma eğiliminin devam ettiği gözlenmektedir. Öteki taraftan, mesken içi hizmetlerin içerildiği hane halklarının patron olarak faaliyeti dalı yüzde 32,3 oranındaki gerileme ile istihdamı en olumsuz gelişen kesimdir.

SIHHAT VE TOPLUMSAL HİZMETLER BÖLÜMÜNDE ARTIŞ

İmalat, ticaret ve inşaat bölümlerinde istihdam görünümü izafi olarak olumludur. 2020 yılının ikinci yarısında toparlanma gösteren kesimlerde istihdam artışlarının hızlanarak devam ettiği görülmektedir. Mart 2021’de tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 12, imalatta yüzde 10, inşaatta yüzde 21,5 ve toptan ve perakende ticaret dallarında de yüzde 6,9 oranında istihdam artışları gerçekleşmiştir. Öteki taraftan, pandemi nedeniyle ehemmiyet kazanan insan sıhhati ve toplumsal hizmetler kesiminde de yüksek oranlı (yüzde 38) istihdam artışları sürmektedir. Mesken hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sınıfında da yıllık istihdam artışı yüzde 16,6 düzeyindedir.

Mart 2021’de KOBİ sigortalı çalışan sayısı 647 bin artmıştır. Mart 2020’ye nazaran KOBİ sigortalı çalışan sayısı en fazla artan bölüm 203 bin istihdam artışı ile bina inşaatı dalında olmuştur. Bu kesimi 78 bin artış ile insan sıhhati hizmetleri, 71 bin artış ile perakende ticaret ve 61 bin artış ile toptan ticaret dalları izlemiştir.

Bayan çalışan sayısı geçen aya ve geçen yıla nazaran yükselmiştir. Mart 2021’de sigortalı bayan çalışan sayısı bir yıl öncesine nazaran 288 bin artmıştır fakat, 2020 yılı başında yüzde 31,3 olan sigortalı bayan çalışan sayısının toplam istihdam içindeki hissesi Mart ayında yüzde 30,9’a gerilemiştir.

BİR CEVAP BIRAK