İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararla yerli üretimin korunması ve desteklenmesi hedefiyle sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, çerezlik ayçiçeği ve yer fıstığı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranlarında değişiklik yapıldı. Vergi oranları göreceli ve maktu (ton başına ek mali yükümlülük) olarak ikiye bölünürken toplamda alınan gümrük vergisi oranı değiştirilmeden daha faal bir uygulamaya gidilmesi amaçlandı.

Düzenlemeyle dünya fiyatlarının çok altında ünite fiyatla gerçekleştirilen ithalatın önüne geçilerek tarım bölümünde adil ve rekabetçi bir yapı oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda üreticinin korunması, piyasada haksız rekabet ortamının oluşmasının engellenmesi ve devletin vergi kaybının önlenmesi öngörülüyor.

Öte yandan, İkili Muahedeler Çerçevesinde Birtakım Tarım ve İşlenmiş Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Kararlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kararla da İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Karar’ın ikili ticaret muahedesi imzalanan ülkelerle ahenkleştirilmesi amaçlandı.

Ticaret Bakanlığının Avrupa Birliği Menşeli Kimi Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri’yi de Resmi Gazete’de yayımlandı. Bildiriyle, Avrupa Birliği menşeli birtakım eserlerde açılan tarife kontenjanlarının dağıtım sistemiyle müracaat ve kullanım metot ve asılları belirlendi.

Bakanlığın Gürcistan Menşeli Kimi Tarım ve İşlenmiş Tarım Eserleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına Ait Bildiride Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri’yi de Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerinden biri oldu. Bildirimle, Gürcistan menşeli kimi eserlerde açılan tarife kontenjanlarının dağıtım sistemiyle müracaat ve kullanım yöntem ve temelleri düzenlendi.

Hususa ait tüm Cumhurbaşkanı kararları ile bildiriler 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

YERLİ ÜRETİMİ OLMAYAN BİRTAKIM SANAYİ ESERLERİNİN GÜMRÜK VERGİSİ ORANLARI DÜŞTÜ

Öteki yandan, Resmi Gazete’de yayımlanan bir öteki İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Ait Cumhurbaşkanı Kararı ile de kimi özel tarifli sanayi eserlerinin gümrük vergisi oranları düzenlendi.

Kararla, Türkiye’de yerli üretimi olmayan girdi mahiyetindeki ham unsur ve orta mamullere uygulanan gümrük vergileri, Avrupa Birliği ile eşzamanlı olarak düşürüldü. Kararla sanayicilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor.

Karar, 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek.

BİR CEVAP BIRAK