Çalışma Bakanlığı’nın datalarına nazaran Türkiye’de kayıtlı olarak çalışan personel sayısı 14 milyon 371 bin 96. Bu personellerin ise sadece 2 milyon 69 bin 476’sı sendikalıyken emekçilerin sendikalaşma oranı ise 14,40 olarak görülüyor.

Çalışma Bakanlığı dataları, konseyi bulunduğu işkolunda çalışan emekçilerin en az yüzde 1 üye sayısı olarak belirlenen işkolu barajını aşarak toplu iş kontratı yapma yetkisine sahip personel konfederasyonlarının performanslarını ortaya koydu. Buna nazaran Türk-İş, iş kolu barajını aşarak, toplu iş kontratı yapma yetkisine bakıldığında başta yer alıyor.

TÜRK-İŞ BAŞI ÇEKİYOR

Kendisine bağlı 34 sendika bulunan Türk-İş’in sadece iki sendikası iki işkolu barajının altında kalarak toplu kontrat yetkisine sahip değil. Çalışma Bakanlığı’nın 31 Ocak 2021 tarihli bilgilerine nazaran işkolu barajının altında kalan sendikalarından Orman-İş’in yalnızca 31 üyesi bulunuyor. Bir başka işkolu barajını aşamayan sendika da Deriteks Sendikası ve bu sendika 4 bin 689 üyeyle yüzde 1’lik işkolu barajını aşamıyor.

HAK-İŞ’İN 6 SENDİKASI BARAJ ALTINDA

Hak-İş’in 21 sendikasından ise 6’sı işkolu barajının altında. İşkolu barajının altında kalan sendikalardan Öz Petrol- İş Sendikası’nın 2 bin 978 üyesi; Öz İnşaat İş Sendikası’nın 471 üyesi; Enerji- İş Sendikası’nın 1185 üyesi; Öz Sıhhat Sendikası’nın 1219 üyesi; Oleyis’in 7 bin 169 üyesi; Öz- İş Sendikası’nın 1481 üyesi bulunuyor.

DİSK’İN SIRF 3 SENDİKASI BARAJI AŞTI

DİSK’e bakıldığında ise işkolu barajının altında kalan sendikaların sayısı dikkat çekiyor. Kendisine bağlı 21 sendika bulunan DİSK’in 18 sendikası işkolu barajının altında kalıyor. DİSK’in sırf 3 sendikası toplu kontrat yetkisi alabiliyor. Yetki alabilen sendikalar ise Birleşik Metal-İş, Genel-İş ve Lastik-İş.

‘ÇİFT BARAJ SİSTEMİ’NE İŞARET ETTİ

Ortaya çıkan tabloyu pahalandıran DİSK Genel Lideri İstek Çerkezoğlu, bu durumun 12 Eylül darbesinin işçileri ‘örgütsüzleştirmesi ve sendikasızlaştırması’na bağlayarak, “Dünyanın hiçbir yerinde olmayan çift baraj sistemi personellerin örgütlenmesi önündeki en büyük mani. 12 Eylül sonrasında DİSK’in faaliyetleri durduruldu, 11 yıl sonra yine örgütlenmeye başladığımızda da 12 Eylül’ün yasakçı kanunları DİSK’in önünde pürüz oldu. O nedenle şu anda birçok iş kolunda sendikalarımız örgütlenme çalışması yürütmekte” dedi.

‘TÜRKİYE’DEKİ HER ŞEY PERSONELLERİN ÖRGÜTLENMESİNİN ÖNÜNDE ENGEL’

Çerkezoğlu, yetkili sendika olunamadığı için üye yapılamadığını, üye yapılamadığı için de iş kolu barajının aşılamadığını söyleyerek, “Böyle bir döngünün içine soktular sendikaları. 12 Eylül ile başlayan bu süreç şu anda da devam ediyor. 12 Eylül zihniyeti mevcut iktidar ile sürüyor. Türkiye’deki her şey, bu mevzuat, yasalar personellerin örgütlenmesinin önünde engel” açıklamasında bulundu.

Çerkezoğlu, DİSK’in yalnızca 3 sendikasının iş kolu barajını aşabilmesini kendi içlerinde de tartıştıklarını aktararak, şunları söyledi:

“Kuşkusuz içeride de tartışılıyor. Bu DİSK’in gerçeği ve olması gereken durum değil. DİSK’in bütün sendikalarının barajı geçmiş olması gerekir. DİSK’in yürüttüğü uğraşın karşılığı bu değil. En son 16. genel konseyde örgütlenme seferberliği kararı aldık. Pandemi şartlarında meşakkatler olmakla birlikte, şu an yürüttüğümüz çalışmalarda bütün personelleri ‘Sendikalı ol, DİSK’li ol’ diyerek, DİSK’li olmaya çağırıyoruz.”

BİR CEVAP BIRAK