Sokakta yürüyen bir genç kızın yanına yaklaşan adam, vücudu temasta bulunmaksızın “Sen ne hoş bir kızsın” diyerek sarılmaya teşebbüs etti. Genç kız, “Bağırırım” deyince kaçan kuşkulu, kısa sonra polis gruplarınca yakalandı.

Genç kızın şikayetçi olduğu kuşkulu hakkında Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘basit cinsel taciz’ hatasından dava açıldı. Mahkeme, cürmünden sanığı mahkum etti.

MAHKEMEDEN EMSAL KARAR

Kararı savcı temyiz edince devreye giren Yargıtay 14. Ceza Dairesi kararı bozdu. Emsal kararda şu sözlere yer verildi:

“Oluşa uygun kabule nazaran, sanığın olay günü mağdureye yönelik temasta bulunmaksızın ‘Sen ne hoş bir kızsın’ diyerek sarılmaya çalıştığı aksiyonda, mağdurenin bağıracağını söylemesi halindeki karşı koymasının aşılabilir bir mahzur olması ve mevcut haliyle sanığın mağdureye dokunmaktan istekli olarak vazgeçip, o ana kadar meydana gelen hareketin 5237 sayılı TCK’nın 105. unsurunda düzenlenen cinsel taciz cürmünü oluşturması karşısında, bu kabahatten karar kurulması yerine kabahat vasfının tayininde yanılgıya düşülerek kolay cinsel hücum hatasından mahkumiyet kararı verilmesi yasaya terstir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verildi.”

BİR CEVAP BIRAK