LGS tercihleri ne vakit, heyecanla bekleniyor. Bütün bir yılı imtihana çalışarak geçiren ortaokul 8. sınıf öğrencileri, 6 Haziran 2021 günü LGS’ye iştirak sağladı. Artık sıra imtihan sonuçlarını öğrenmek ve akabinde lise tercihlerini yapmaya geldi. Öte yandan sonuçlar açıklanmadan evvel MEB’in yayınladığı soru kitapçığı ve karşılık anahtarına bakarak puanlarını kestirim eden öğrenciler, nu kullanabilir.

LGS TABAN PUANLAR NE VAKİT AÇIKLANACAK?

2021 lise taban puanları açıklanmadı. Puanların, yüzdelik dilimlerin ve boş kontenjanların 15 Haziran 2021 Salı günü açıklanması öngörülüyor.

LGS TERCİH PERİYODU TARİHLERİ BELİRLİ OLDU MU?

LGS’ye giren adayların tercihlerini ne vakit yapacağı ile ilgili kesin bir tarih paylaşılmadı. Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın LGS tercih tarihleriyle ilgili resmi açıklamayı temmuz ayında yapması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasından bir gün sonra tercih tabloları paylaşılmış, bir hafta sonra da adaylar tercihlerini yapmaya başlamıştı.

LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi İmtihana katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki süreç basamaklarına nazaran tek puan cinsinde hesaplanıyor.

a) Sayısal ve sözel kısımlara ilişkin alanların her bir alt testi için yanlış ve gerçek karşılık sayıları belirlenir.

b) Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına kısmı ile elde edilir.

c) Her bir öğrencinin her bir alt testine ilişkin ham puanı, ilgili teste ilişkin hakikat karşılık sayısından yanlış karşılık sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

ç) Öğrencilerin her bir alt testine ilişkin standart puanı (SP), o teste ilişkin ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme süreci sonunda elde edilir.

d) Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve a giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

e) Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Lisan ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi yüklü standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki öbür testlerin yüklü standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puan toplamına kısmının, o testlerden alınabilecek en yüksek yüklü standart puanla çarpılması ile elde edilir.

f) Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin yüklü standart puanları bulunur.

g) Kıymetlendirme sırasında yanlışlı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Ulusal Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Misyonları Hakkında Kanun Kararında Kararname ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69. hususuyla, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7. unsurunun ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan kıymetinin tekrar saptanması suretiyle puanlama yapılır.” kararı yeterince kıymetlendirme yapılacaktır.

ğ) Karşılık anahtarında yanılgı olması ve bu konunun Merkez İmtihan Şurası kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların hakikat seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dahil edilecektir.

h) Testlerin yüklü standart puanları toplanarak, Toplam Yüklü Standart Puan (TASP) bulunur.

ı) Oturumlardan rastgele birine katılmayan ya da rastgele bir oturumda imtihanı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS SORULARI VE KARŞILIKLARI YAYINLANDI MI?

2021 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) imtihanı erişime açıldı. Geçen yıl imtihandan 3 gün sonra sorular ve karşılıklar MEB’in internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılmıştı. Bu yıl ise imtihanın yapıldığı tıpkı gün içerisinde LGS soruları ve karşılıkları yayınlandı.

LGS İMTİHAN SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi imtihan sonuçları, 30 Haziran 2021 Çarşamba günü internet adresinde açıklanacak. Öğrencilere imtihan sonuç evrakları posta yoluyla gönderilmeyecek.

BİR CEVAP BIRAK