Bu trajik olayın aydınlatabilecek olan bir ipucunu bulmak bağlamında terasta ya da başvuranın meskeninde parmak izi alınmadığı,

*Olay mahallinde bulunan mermi kovanlarını ‘KKTC’ polis laboratuvarlarındakilerle karşılaştırmalarına karşın, balistik testlerin kapsamının Türkiye’deki polis arşivlerini kapsayacak formda genişletilmediği,

*Türkiye’de yapılmış bir balistik teste ait hiçbir rapor bulunmadığı,

*Soruşturma makamlarının kimi kilit şahitlerden söz almadığı,

Örneğin, yetkililer, Aziz Barnabas olayı ve eşinin öldürülmesi ile Galip Mendi tarafından Yeni Sistem gazetesine ve Kutlu Adalı’ya yapıldığı sav edilen tehditler ortasında ilişkiyle ilgili olarak lisana getirdiği kuşkulardan haberdar olunmasına rağmen, Galip Mendi’nin sorgulanmasına yönelik hiçbir teşebbüste bulunulmamış olması…”

AİHM, Kutlu Adalı’nın eşinin başvurusu üzerine 31 Mart 2005’de Türkiye’nin tesirli ve kâfi bir soruşturma yapmadığına karar vermiş ve 20.000 Euro tazminata hükmetmişti.

Kimilerini sıraladığım bu münasebetlerin ne kadar değerli olduğu görülüyor, belirli ki soruşturmanın yapılıp katilin bulunmasının önü kesilmiş.

2005’te AİHM Kutlu Adalı kararını veriyor lakin Türkiye yalnızca tazminatı ödemekle yetiniyor. AİHM kararındaki münasebetlere nazaran yeni bir soruşturma açılmıyor.

AİHM’in KKTC’de işlenen bu cinayetten Türkiye’yi sorumlu tutmasının nedeni ise KKTC’nin bağımsız bir devlet olarak tanınmamış olması… AİHM, Kuzey Kıbrıs’ta aktif siyasal otoritenin KKTC değil Türkiye olduğunu kabul ediyor. Bu bakımdan adanın Kuzeyi’ndeki tüm hak ihlallerinin de sorumlusunun Türkiye olacağına ait AİHM içtihadı var.

2005’ten bu yana bu cinayet konusunda sessizliğini koruyan Türkiye’de artık Sedat Peker görüntüsü sonrası Atilla Peker’in sözü ile Kutlu Adalı soruşturmasının başlatılması olumlu bir adım.

Gecikerek de olsa aranan savcı bulundu galiba… Dileyelim ki Anadolu C. Savcısı aradığımız “o savcı” olsun.

Sedat Peker görüntüleri ile ortaya dökülenler artık bu hukuk rezaletini taşınayamayacak hale getirdi. Bu tarafta fazlası ile toplumsal baskı da mevcut. Araştırmalara nazaran halkın yüzde yetmiş beşi Sedat Peker’in anlattıklarına inanıyor.

Ancak bütün bunların yanında, Kutlu Adalı soruşturmasının açılmasının bir diğer sebebi daha olduğunu da düşünüyorum doğrusu.

Asli yargı yetkisine sahip devletin soruşturma yapma konusunda isteksizliği, Memleketler arası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısının soruşturma başlatma sebeplerinden bir adedidir.

Memleketler arası Ceza Mahkemesi (UCM), gerçek şahısları yargılamak üzere milletlerarası alanda kurulan tek ceza mahkemesidir… UCM savcısı bir ihbar ya da BM Güvenlik Kurulu başvurusu üzerine ya da resen soruşturmaya başlayabilir.

Kamuoyu hiç konuşmuyor fakat Türkiye yeniden tesirli ve kâfi bir soruşturma yapmaz ise bu “isteksizlik”, Lahey’deki UCM savcısını çok tesirli bir soruşturma için harekete geçirebilir.

Üstelik Lahey UCM’de, Türkiye aleyhine bir dava aslında var… Bu davada “Türkiye’nin Kıbrıs’ın kuzeyindeki nüfusu ve kültürel yapıyı tahrip ettiği” argüman ediliyor.

Sedat Peker de “uluslararası hukuk, memleketler arası hukuk” yollamaları yaparak galiba Lahey’de açılacak yeni bir dava ihtimalinin etrafında dönüp dolaşmakta…

Sedat Peker’in, MİT tırları ile ilgili anlatımı…

El-Nusra savları..

Akaryakıt kaçakçılığı imaları bir ateş çemberine odun atmak gibi…

Bu tezlerin her biri, memleketler arası cürüm niteliğinde olup UCM’nin vazifesi kapsamına girer nitelikte argümanlar.

Ülke halkına bayrak, toprak, vatan, bekaa üzere elverişli kutsalları dayatmanın ve ağır bir baskı kurmanın gerçekleri yok edeceğini sananlar olabilir.

Türkiye’de buna kananlar tahminen çıkabilir lakin tüm dünyayı kandırmak mümkün değil.

Artık dünyada her şeyi kayda geçiren milletlerarası bir sistem var.

Bu sistemin harekete geçmesini engelleyen bir HSK’sı da yok üstelik…

BİR CEVAP BIRAK