TBMM Genel Kurulu’nda İcra ve İflas Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Görüşmeler sonunda kanun teklifi kabul edildi.

Teklife nazaran, İflas yönetimi üç şahıstan oluştuğu kanun metninde yer alıyor. Eklenecek fıkra ile, iflas yönetim memurları, uzmanlık şuraları tarafından oluşturulan iflas yönetim memurları tarafından seçilecek. Bu formda seçilen iflas yönetim memurlarının, birinin yeminli müali müşavir yahut hür muhasebeci mali müşavir, birinin ise hukukçu olması mecburiliği olacak.

Ticari ve ekonomik bütünlük arz eden bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar bir bütün olarak satılacak.

Rehinli malın konkordato projesine nazaran işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor yahut değeri düşecek yahut koruması masraflı olacak ise mahkeme yahut alacaklı konseyinin görüşü alınarak satışa müsaade verilebilecek.

Borçlu, mahkeme müsaadesi dışında mühlet kararından itibaren rehin tesis edemeyecek, kefil olamayacak ve ivazsız tasarruflarda bulunayacak. Taşınmazını, işletmenin faaliyetlerinin devamı için kıymet arz eden taşınırını ve işletmenin devamlı tesisatını devredemeyecek.

Konkordato süreci iflasla sonuçlandığı taktirde, iflas kararını veren mahkeme tasfiyenin kolay yahut ismi tasfiye yordamına nazaran yapılmasına ve gerektiğinde ismi tasfiyenin komiserler tarafından yerine getirilmesine karar verecek.

Kredi kurumları tarafından verilen krediler de dahil olmak üzere süreksiz mühlet kararından sonra komiserin müsaadesiyle akdedilmiş borçlar, ismi konkordatoda konkordato kurallarına tabi olmayacak.

Yapı kullanma müsaade evrakı düzenlenen tüm yapıların cins değişikliği süreçleri resen yapılacak.

Tapu müdürlükleri bina ve arazinin bölüm ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak paha vergi ile emlak vergisi borcunu ilgili belediyesi tarafından sağlanan sistem üzerinden elektronik ortamda sorgulanacak.

Kıymet kaybı tazminatı aracın piyasa pahası, kullanılmışlık seviyesi, hasara uğrayan kesimleri ile hasar meblağı dikkate alınarak, takviyeden mahrum kalma tazminatı hayat tablosu ve mecburî mali sigorta sorumluluk sigortası genel kurallarında yüzde 2’yi geçmemek üzere, daima sakatlık tazminatı yüzde 2’yi geçmemek üzere hesaplanacak.

BİR CEVAP BIRAK