1 Haziran 2015’te Türk Ceza Hukuku ıslahatı kapsamında temel ceza kanunlarının yürürlüğe girmesi nedeniyle, her yıl birebir tarihte düzenlenen Türk Ceza Hukuku Günleri’nin 16’ncısı başladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, pandemi nedeniyle aktifliğe çevrimiçi katıldı. HSK seçimlerinde gösterilen uzlaşı ortamının yeni anayasa için de geçerli olmasını temenni ettiğini söyleyen Gül, kıymetli açıklamalara yer verdi.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na değinen Gül; insanlığa karşı hatalar, şahıslara karşı hatalarla kanunun bireyi merkezine aldığını ve devlete karşı cürümlerin kanunun sonunda yer aldığını söyledi.

Gül, 2014 yılında yapılan değişiklikle inanç, fikir ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme cürmüne iki yeni fıkra eklendiğini belirterek, böylelikle dini inancın yerine getirilmesini ve şahısların ömür biçimlerine müdahale edilmesini edilmesine ceza öngören düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini söyledi. Gül, “Bunlar ceza hukuku politikalarımızda durduğumuz yeri göstermesi bakımından kayda paha gelişmelerdir” dedi.

SON İKİ YILDA 3 YARGI PAKETİ ÇIKARILDI

“Ceza kanunları özgürlük ve güvenlik istikrarında kantarın topuzunu ayarlayabildiği ölçüde başarılıdır” diyen Gül, bu başarıyı kişi onuru ve birey özerkliğinin sahiplenilmesiyle sağlanacağını belirtti.

Gül; siyaset kurumunun, değişime ayak uydurması gerektiğini söz ederek, “Ceza kanunlarının gereksinimler temelinde gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi gereken konularının değiştirilmesini de yeniden bu çerçevede kıymetlendiriyoruz. Uygulama ve mevzuatta görülen sıkıntıların tahlili için hukuk topluluğu olarak, istişari tabanda ortak uğraşın izini sürmeyi çok önemsiyoruz” diye konuştu.

Gül, mevzuat değişse de değerli olanın uygulanması olduğunu kaydederek, “Adalet hizmetinin kalitesini belirleyecek olan yeniden ve her vakit insan unsurudur” dedi.

Gül, ceza adaleti sağlanırken toplumda yeni yaralar açılmaması ve var olan yaraların uygunlaştırılması gerektiğini söz ederek, “Son iki yılda reformlarımızın, 3 yargı paketi formunda çıktığını biliyoruz. Muhafaza önlemlerinde, makul müddette yargılama hakkında değerli adımlar attık” açıklamasında bulundu.

“YARGININ VAZİFESİ KANUNLARI UYGULAMAKTIR”

Bakan Gül, “soruşturmaya yer olmadığına dair kararların” uygulayıcılar eliyle daha güçlü kullanılması gerektiğini bildirerek, şunları söyledi:

“Elbette çok kolay argümanlarla, birtakım suçlamalarla, şikayetlerle kamuoyunun gündemini meşgul edecek soruşturmalara tehalük edilmesi de tekrar bu manada uygulamanın daha da âlâ şekillenmesi konusundaki beklentimizi açıkça ortaya koymaktadır.

Vatandaşımızın temelsiz iftiralarla gurur ve onurunun zedelenmesi asla kabul edilemez. Olağan bu noktada çamur at izi kalsın kabilinden yapılan iftira ile haklı sebebe dayanan iddiayı birbirinde ayırmak gerekir. Hukuk karakter suikastının sığınağı değildir. Hukuk prestij suikastı, dedikodu ve söylentinin değil gerçeğin peşindedir.

İnsan onurunu yaralamaya, karalamaya yönelik palavra ve iftiraların yerine gerçeği koyacak olan da hukuktur. Bunu yapacak olan da savcılık makamıdır, bu makamın yapacağı aktif soruşturmadır. Elbette soruşturmada temel olan kapalılıktır fakat bu saklılık hakikati toplumdan kaçırmak manası taşımaz. Bu sürecin emeli bir yandan kişi onur ve haysiyetini korumak, öteki yandan soruşturmanın aktif yürütülmesini sağlamaktır. Münasebetiyle bir cürüm tezini ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır. Kanunlar çerçevesinde, kanıtlar ışığında adil kararı verecek olan da hakimlerimizdir. Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada kimsenin kendisini hakim-savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme yetkisi yoktur. ‘Bırakalım yargı misyonunu yapsın’ diyorsak o halde yargının misyonunun kanunları uygulamaktan ibaret olduğunu da unutmamalıyız.”

UZLAŞI YERİ UMUT VERİCİ

Kanunda bir eksiklik olduğu düşünüldüğünde adresin TBMM olduğunu vurgulayan Gül, kanunu değiştirmenin vazife ve yetkisinin TBMM’ye ilişkin olduğunu belirtti. Gül, Yargıçlar ve Savcılar Kurulu’na yeni üye seçiminde TBMM’de uzlaşı sağlandığını hatırlatarak, “Bu uzlaşı yeri ilerisi için de epeyce umut vericidir. Meclisimizin HSK’ya üye seçiminde gösterdiği uzlaşıyı, ülkemizin gereksinimi olan yeni sivil anayasa imalinde da göstereceğine inanıyorum” dedi.

BİR CEVAP BIRAK