Milletvekilliği düşürüldükten sonra cezaevine gönderilen Ömer Faruk Gergerlioğlu, savunma yaparak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) müracaatta bulunmuştu. Gergerlioğlu’nun savunmasını kabul eden AYM, milletvekilinin tahliye edilmesi gerektiğini ve ‘Siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği’ni hükmetmişti.

Bu karara karşın Gergerlioğlu tahliye edilmedi. Bunun üzerine HDP, Gergerlioğlu’nun tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi önünde Adalet Nöbeti tutmaya başladı.

Hususla ilgili olarak Prof. Serap Yazıcı, Gergerlioğlu hakkında verilen karara dair bir açıklama yayınladı ve AYM kararının tanınmamasını Anayasa ihlali olarak kıymetlendirdi.

‘Anayasa Mahkemesi’nin Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Başvurusu Üzerine Verdiği İhlâl Kararı Ne Manaya Geliyor?’ başlığıyla bir kıymetlendirme yazısı yazan Yazıcı’nın açıklamaları şu biçimde:

“Anayasanın 153. hususu “Anayasa Mahkemesinin kararları katidir. (…) Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazetede çabucak yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, yönetim makamlarını, gerçek ve tüzelkişileri bağlar.” kararına yer vermektedir.

Öyleyse Yüksek Mahkemenin Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun başvurusu üzerine verdiği hak ihlâli kararı da mutlaktır; devletin bütün organ ve makamlarını bağlamaktadır.

Sanki AYM, kesin olan ve tüm organ ve makamları bağlayan bu kararına bir defa daha bağlayıcılık kazandırmak için tıpkı Enis Berberoğlu kararında yaptığı üzere kararlarının bağlayıcılığını tüm âleme duyuran bir açıklama mı yapmalıdır?

Hatırlanacağı üzere Enis Berberoğlu’nun başvurusu üzerine AYM tekraren ihlâl kararı verdiği halde bu kararlara uyulmaması üzerine Mahkeme Lideri Prof. Dr. Zühtü Arslan şu açıklamayı yapmaya mecbur kalmıştı:

“Anayasa ve kanun, kişisel müracaatları inceleme yetkisini Anayasa Mahkemesine verdiğinden burada ihlalin nasıl giderileceğini de belirleme mecburiliği ortaya çıkmaktadır. Kanunun açık kararı ihlal tespit ettiğinde Anayasa Mahkemesinin ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yapılması gerekenlere de hükmetmesini gerekli kılmaktadır. Münasebetiyle bu bir tercih sorunu, takdir sıkıntısı olmayıp, kanundan ve kişisel müracaatın tabiatından kaynaklanan bir zorunluluktur.

Öte yandan Anayasanın ve kanunun açık kararları karşısında idari ve yargısal makamlar, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Bu mutlak yükümlülük esasen Anayasanın öngördüğü hukuk tertibinin ve hukuk devleti olmanın bir gereğidir.

Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı ve buna bağlı olarak uygulanma mecburiliği, anayasal hak ve özgürlüklerin korunmasının da bir garantisidir. Ferdî müracaat kurumunun tesirli olabilmesi, verilen ihlal kararlarının gecikmeksizin yerine getirilmesine bağlıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması anayasayı büsbütün anlamsız ve fonksiyonsuz hale getirebilir. Anayasanın anlamsız hale geldiği, bireylerin ve toplumun, hukuka ve devlete olan inancının sarsıldığı yerde ise bizleri bir ortada tutan kıymetleri muhafaza imkanı kalmayacaktır.”

Şu halde açık olan gerçeği bir sefer daha ilan edelim. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun tahliye edilmemesi, Anayasamızın 2. hususunda yer alan hukuk devleti unsurunun, 11. unsurunda yer alan anayasanın üstünlüğü prensibinin açık bir ihlâlidir.”

BİR CEVAP BIRAK