Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP’ye (satın alma gücü) nazaran, kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2020 yılı süreksiz sonuçlarına nazaran 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu paha Türkiye için 64 oldu. Böylelikle Türkiye AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı.

KARILAŞTIRMADA ADAY ÜLKE OLARAK TÜRKİYE DE YER ALDI

arşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Özgür Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke ortasında SGP’ye nazaran kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 266 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 166 üzerinde, Arnavutluk ise yüzde 69 altında pahaya sahip oldu.

Satınalma gücü paritesi (SGP) detaylı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylelikle ülkeler ortasındaki fiyat seviyesi farklılıkları giderilirken memleketler arası manada gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabiliyor.

TÜRKİYE’NİN 2020 YILI KİŞİ BAŞINA FİİLİ FERDİ TÜKETİM SEVİYESİ 72 OLDU

Kişi başına fiili ferdî tüketim seviyesi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 72 oldu ve AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke ortasında kişi başına fiili ferdi tüketim pahası en yüksek ülke 131 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 40 ile Arnavutluk oldu.

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin izafi refah seviyelerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili ferdi tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul ediliyor. Fiili kişisel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet yahut kar gayesi olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sıhhat vb.) hizmetleri de kapsıyor.

TÜRKİYE UCUZ ÜLKELER ORTASINDA YER ALDI

Türkiye’nin fiili ferdi tüketime ait fiyat seviyesi endeksi, 2020 yılı süreksiz sonuçlarına nazaran 32 oldu. Bu bedel, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan birebir mal ve hizmet sepetinin Türkiye’de 32 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.

Fiyat seviyesi endeksi, ülkelerin ulusal para ünitelerinin mukayeseli olarak döviz kuruna nazaran alım gücünün göstergesi olarak biliniyor. Bir ülkenin fiyat seviyesi endeksi, 100’den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “pahalı”, 100’den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke kümesi ortalamasına nazaran “ucuz” olarak söz ediliyor.

SATIN ALMA GÜCÜ PARİTESİ NEDİR?

Satın alma gücü paritesi (SGP), detaylı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanıyor. Böylelikle ülkeler ortasındaki fiyat seviyesi farklılıkları giderilmekte ve memleketler arası manada gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir.

BİR CEVAP BIRAK