Muğla’nın Bodrum ilçesinde özelleştirme kararı verilen 25 dönümlük arazi imara açıldı. 22 Haziran tarihli Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına nazaran, arazinin imar planı onaylandı.

İMAR İTİRAZI DA REDDEDİLDİ

Ayrıyeten, 25 dönümlük araziyi ticaret ve konut alanına çeviren imar düzenlemesine yapılan itirazlar da reddedildi.

KARAR RESMİ GAZETE’DE

Kararda, şu tabirlere yer verildi:

“Alana ait mevcut imar planları mahkeme kararı ile iptal edildiğinden, altlık imar planı paftaları yerine halihazır haritalar kullanılması gerektiğinden bu kapsamda Özelleştirme Yönetimi Başkanlığınca kullanım kararlarında her hangi bir değişiklik yapılmadan halihazır harita üzerine hazırlanan ekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planın onaylanmasına karar verilmiştir.”

BİR CEVAP BIRAK