Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada, şef ve ustabaşı ile birlikte üretim tesisini gezen patron, bir personelin elini cebine attığını gördü. Argümana nazaran işveren, şiddetli bir biçimde koluna müdahale ettiği çalışana, “Lan oğlum elini cebinden çıkar” dedi. İşvereninin yakışıksız tabirleriyle şok yaşayan personel ise “Sen ne yapıyorsun?” diye karşılık verdi. Olayın üstüne patron, “Lan oğlum sen ne ayaksın?” diyerek emekçiye hakaret etmeye başladı.

Olaydan sonra emekçi tazminatsız olarak kovuldu. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan mağdur emekçi; kamera kayıtlarının incelendiğinde olayın açığa kavuşacağını, külliyen hatasız olduğunu, ve hiçbir müdahale etmediği halde tarafına yapılan hakaretler ve fiziki taarruz görülmeyerek işverence işten çıkışının verildiğini öne sürdü.

PATRON HAKARET SAVLARINI REDDETTİ

Bu haksız uygulama sonucu kıdem ve ihbar tazminatının tarafına verilmediğini, kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının olduğunu ileri sürerek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

Davalı patron ise davacının şirketten hiçbir hak ve alacağının bulunmadığını, çalışma müddeti boyunca çalışmaya bağlı olarak hak etmiş olduğu her türlü tüm fiyatlarının ve eklentilerinin eksiksiz olarak davacıya ödendiğini lisana getirdi. Davacının iş akdinin haklı nedenle feshedildiğini, davacının şirketten kıdem ve ihbar tazminatı talep hakkının bulunmadığını, dava dilekçesinde ileri sürdüğü tezlerinin tümüyle gerçek dışı olduğunu, davacının kendisinden istenen savunmayı vermekten imtina ettiğini sav etti. Amirinin üzerine yürüyerek yumruk atmaya çalıştığını, bağırarak tehdit ettiğini, İş Kanunu’nun 25/II-d unsuru kapsamında haklı nedenle bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshedildiğini kaydetti.

YARGITAY PATRONU HAKSIZ BULDU

Davacının amiri pozisyonunda olan kişinin üzerine yürümesinin sataşma niteliğinde olduğunu ve patron tarafından yapılan feshin haklı olduğu münasebeti ile yapılan feshin haksız olduğuna hükmedildi. Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Kararda şöyle denildi: “Dosya içinde alınan CD çözümleme tutanağında ise davalı beyanına nazaran davacı olan siyah giysili şahsın el kol hareketi yaptığı iki kişinin de bu şahsı tutarak çektiği, rapor edilmişse de olayın birinci çıkış sebebinin işverenin kelam ve davranışı olduğu anlaşılmaktadır.

İşyerinde amir pozisyonda olması, personele, ‘Lan oğlum elini cebinden çıkar’ diyerek, küçültücü, tahrik edici tabir kullanma hakkı vermediği üzere, davacının verdiği reaksiyonun ise birinci hareket ve tahrik edici aksiyonun karşı taraftan gelmesi nedeni ile haklı fesih boyutuna varmadığı belge kapsamından anlaşılmaktadır.

Belge içerisinde davacının daha evvel bu biçim bir aksiyonuna dair davalı patron tarafından verilen ceza yada tutanağa rastlanmadığı, birinci uygunsuz hareketin işverenden geldiği, davacının tahrik sonucunda sarf ettiği kelamlar olsa da vurma yada hakarete varan kelam ve davranışı olmadığı bu nedenle davacı hareketinin haklı fesih boyutuna varmadığı ortadadır.

Yapılan feshin fakat geçerli fesih olarak kabul edilebileceği anlaşılmakla, feshin haklı olduğu münasebeti ile davanın reddine dair verilen kararının bozulması gerekmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

BİR CEVAP BIRAK