Taha Beyefendi, tatilde olduğu halde dönüp yazma gereği duymasa, kendi hesabıma söyleyeyim, bu, milyon Euro, bu, Ankara’da ortacılar, lobiler, klikler, bu, İzmir’deki alçakça cinayet, bu, öteki partiler üzerinde yürütülen operasyonlar sebebiyle gözümden kaçabilirdi. En çok, “Ne yapıyor bunlar?” diye sorar, o kadarla kalırdım.

Gerçi, İçişleri Bakanı Soylu’nun “elimde mahrem bilgiler var” biçimindeki sözleri üzerinde en hassasiyetle duranlardandım. “Mahrem bilgi”nin emanet edilip edilemeyeceği noktasında dert duyulan zamanlardaydık.

Güzel hukuka saygılı ülkelerde anayasalara hukuksuz dinleme yapılamayacağı kaydı düşülmesine karşın hukuksuz dinlemeler yapıldığı bilinirdi Türkiye’de.

Neyse geldik, şu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine. Pat diye bir kararname. Buna nazaran eni sistem içinde ihdas edilen Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı “görevleri ile ilgili olarak gerekli gördüğü bilgileri bütün kamu kurum ve kuruluşlarından ve öbür gerçek ve hükmî bireylerden direkt istemeye yetkili” kılınıyor.

Kararnamede “Kendilerinden bilgi istenen bütün kamu kurum ve kuruluşları ile öbür gerçek ve hükmî bireyler bu bilgileri istenilen mühlet içinde öncelikle ve vaktinde vermekle yükümlüdürler.” deniyor. Bu ortada nazarlık olarak bir şerh var: “Bu biçimde elde edilen bilgilerden ticari sır niteliğinde olanların saklılığına uyulur.”

Taha Beyefendi, problemin Anayasa Mahkemesi boyutuna da temas etmiş haklı olarak. CHP AYM’ye itiraz etmiş anayasaya karşıtlık teziyle. AYM’de görüşülmüş ve 5 itiraza karşılık 10 oy ile itiraz reddedilmiş. Taha Bey’in vurguladığı üzere bundan bu türlü bu 10’a 5 ya da diğer türlü kıyaslamaları çok yapacağız, zira AYM’deki oylamaların, görevlendirilmelerin vaktine ve görevlendiren zatın kişiliğine nazaran hukuktan çok siyaset yüklü olacağı kanaati oluşmuş bulunuyor. Bu, evvelden Ak Parti’nin şikayet ettiği bir şeydi, zira başörtüsü yasakları bu türlü çıkmıştı oradan, kapatma davası açıldığı günlerde de AYM’den sonuçların kaça kaç çıkacağı sancı içinde takip edilirdi.

Bugün ise AK Parti pek çok sistemik arıza üzere o arızayı da kendi hukuk mantığı içinde kullanır hale geldi. İçinde AYM Lideri Zühtü Arslan’ın da bulunduğu 5 üye, ez-cümle;

Anayasa’nın 104. Hususuna nazaran kişi hakları ve siyasi haklar, CB Kararnamesi ile düzenlenemez, kanunla düzenlenir. İrtibat Başkanlığına Kararname ile bu türlü çok bir yetki verilmesi anayasaya terstir. Kararname, Ferdî Dataların Korunması Kanunu’na da karşıttır. İrtibat Başkanlığı’na “gerek gördüğü” denilerek çok yetkisi verilmesi hukukun “bellilik ve öngörülebilirlik” unsuruna de terstir…

üzere itirazlar getirmesine karşın öbür 10 üyenin “itirazın reddi” tarafındaki oyu ile kararname yürürlüğe girmiş oldu. Böylelikle “mahrem bilgi” konusunda bir odak daha müdahil olma yetkisi kazandı..

Bu çok açık ki, bir “Big veri – Büyük veri” yetkisidir.

Hani “Bilgilerimize Google’un, Facebook’un erişme ve bunları kullanma riski var mı? “ diye bir korkumuz gündeme geliyor ya vakit zaman. Teknolojinin bu imkanı verdiği ve objelerin interneti uygulamasıyla insanlığın yeni bir periyoda gireceği değerlendirmeleri var ya, kimimiz bu yeni devri selamlıyor kimimiz derin tasalara düşüyoruz ya…

Hani George Orwell’in romanı ile önümüze koyduğu herkesin gözaltında yaşadığı kurgusal “Big Brother – Büyük Birader” dünyası var ya…

Artık o işi bizim Beştepe İrtibat Başkanlığı kurumsallaştırıyor.

Soru şu: Ne yapacaklar bu bilgiyi?

Bu soru bence herkes tarafından sorulmalı.

Hani şöyle bir şey vardır: Gözlerimiz aşikâr şeyleri görür, kulaklarımız muhakkak ses aralığındaki sesleri işitir, şayet her şeyi görebiliyor, her sesi işitebiliyor, beynin içindekileri okuyabiliyor olsaydık, ürküntüler içinde boğulurduk.

Sahiden neleri, niye bilmek istiyor olabilir hala en rijit -sert, katı- siyasi polemikler içinde vazife tarifi yapmış olan İrtibat Başkanlığı üzere bir yapı?

Bunlar, açık söyleyeyim, hayra alamet değil.

Daima yazdık, bunlar bumerang niteliği taşıyan uygulamalardır. Yarın size döner. Hiç iktidardan gitmeyecekmiş üzere daima kendine yontan düzenlemeler yapılıyor.

Taha Beyefendi sormuş: “AK Partililer, kendi şahsî datalarını muhalefetin ele geçirmesini isterler mi?!”

Ak Parti cenahının bu soruya baş yoracak vakti, vakti, hukuk hassasiyeti kaldı mı?

Ey Cemaat, bu soru size sorulsa, diyeyim… Rastgele bir kimse neden burnunu soksun ferdî bilgilerinize ki?

GELE GELE CİNAYETE GELDİK

Daha dur, “bunlar uygun günler”, diye bir ses duyar üzereyim.

Birilerinin “Bizim mahallenin meczupları çoktur” diye seslendiğini duyar üzereyim.

Linç teşebbüslerinin seyredildiği günler oldu bu ülkede.

Ve geldik eline silah alan bir sergerdenin gün ortasında polislerin ortasından geçip bir partinin vilayet başkanlığında tarama yaptığı, cana kıydığı günlere. İsmine provokasyon diyorlar. Yani tahrik, kışkırtma. Tahrik, siyasi hesaplar için her gün şeytanlaştırma ameliyesini işletmek değilse nedir ki? Rüzgar değil fırtına ekiliyor, ne biçilecekti ki? Provokasyon yorumu yapanlar, kendi durdukları yere bakmalılar… Yazık oluyor bu memlekete.

BİR CEVAP BIRAK