Ayetel Kürsi, Kuran-ı Kerim‘in Bakara müddetinin 255. ayetidir ve Medine-i Münevvere’de indirilmiştir. Hadis kaynaklarına nazaran, Ayetel Kürsi‘nin pek çok faziletleri vardır. Her türlü kötülüklerden ve kazalardan korunma için Ayetel Kürsi okunmalıdır.

AYETEL KÜRSİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm,

lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih,

ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,

velâ yü-hîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard,

velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

AYETEL KÜRSİ’NİN MANASI (MEALİ)

Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.

Allah’dan öteki hiç bir ilah yoktur. O, ebediyen yaşayan, sürekli duran,

bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku.

Göklerdeki ve yerdeki her şey O’nundur. O’nun müsaadesi olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve artlarında ne varsa hepsini bilir.

Onlar ise, O’nun dilediği kadarından öbür ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.

O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,

ona bir tartı da vermez. O, çok şanlı, çok büyüktür.

AYETELE KÜRSİ’NİN EHEMMİYETİ NEDİR?

İçinde Allah’ın kürsüsünün zikredildiği için ‘Ayetü’l-Kürsi’ ismiyle anılan bu ayet hem muhtevası hem de birebir vakitte üstün özellikleri sebebiyle dikkatleri çekmiş, hakkında pek çok hadisler varit olmuş, çok sayıda okunmuş, şifaya ve korunmaya da vesile kılındı. Kelime-i şehadet ya da İhlas müddetleri İslam’ın ve bu inancının özünü nasıl ihtiva ediyorsa ve Allah Teala’yı insanlara tanıtıyorsa, Ayetü’l Kürsi de (onlardan çok daha geniş ve çok daha ayrıntılı olarak) bu özelliği bünyesinde taşımaktadır.

Bir evvelki ayette ise peygamberlerin getirdiği pek çok ayet ve ‘beyyine’ye (imana götüren işaretler ve deliller) karşın insanların bazen ihtilâfa düştükleri, kiminin küfrü kiminin ise imanı tercih etmiş olduğu zikredilmişti. İnsanları imana götürmekte olan kanıtlar, aklını kullanıp üzerinde düşüneceği olan ‘kendisinde ve yakından uzağa etrafında yani enfüs ve afak’, peygamberleri desteklemek için Allah’ın insanlara lütfettiği mucizelerde ve vahiy yoluyla yapılmış olan ‘sağlam kanıtlara dayalı kelamlı açıklamalar’da görülür.

AYETEL KÜRSİ NEDEN OKUNMALI?

Ayetel Kürsi duası, gerçek mabudu arayan bireyler için eşsizdir ve öbür hiçbir kaynaktan elde edilemez olan bir açıklamadır, bir kanıttır. Bu ayet, Bakara mühletinin 255. ayet-i kerimesidir. Bir dua niteliğinde olan ve Kur’an ayeti tevhidiyle Allah’ın isimlerini de içinde barındırmasıyla suretiyle büyük değere sahiptir. İslam aleminin değerli günlerde Ayetel Kürsi okuyarak ibadet ediyorlar.

Kur’an-ı Kerim’in adeta kalbi olarak kabul edilen bu ayetin okunuşunu ve Türkçe mealini de sizlerle paylaşıyoruz. Kur’an-ı Kerim’de geçmekte olan ve hadislerle fazileti hakkında pek çok defa bahsedilen bu ayetler tıpkı vakitte çok değerli bir dua niteliğinde. Ayetel Kürsi duasının en değerli başka özelliği kollayıcı olmasıdır.

Tevhid ilmi ile alakalı en büyük ayet-i kerime ayet, Ayetel Kürsi’nin manası ve kıymeti epey büyüktür. Ayetel Kürsi’nin manası ve okunuşu kesinlikle bilinmelidir. Ayetel Kürsi okunuşu, Türkçe manası ve Arapça okunuşundan haberdar olunmalıdır. Bakara mühletinin 255. ayeti olan Ayetel Kursi’nin okunması bu yüzden epey faziletlidir.

BİR CEVAP BIRAK