TBMM Genel Heyeti’nde Askeri Ceza Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ilgili görüşmeler yapıldı ve görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi.

Teklif nazaran, asker şahısların işledikleri hatalar, bireylerin askerlik hizmet ve misyonlarıyla ilgili olarak işledikleri cürümler, askeri hata olacak. Askerlik hizmet ve vazifelerine ait haller dışında, asker bireylerden nişanlıların, evlilik bağı kalmasa bile eşlerin, kan yahut kayın hısımlığından üstsoy yahut altsoy ile üçüncü derece dahil hısımların yahut evlatlık bağı olanların birbirlerine karşı işledikleri hatalar bakımından amir-maiyet ve üst-ast bağı dikkate alınmayacak.

CUMHURİYET SAVCISINA ÇABUCAK BİLGİ VERİLECEK

Şahsa kabahati işlerken rastlanması halinde amiri, üstü, askeri karakol, nöbetçi, devriye, askeri inzibat ve kolluk vazifelisi asker kişiyi yakalama yetkisine sahip olacak. Yakalanan kişi ve olay hakkında Cumhuriyet Savcısına çabucak bilgi verilerek buyruğu doğrultusunda süreç yapılabilecek. Cumhuriyet Savcısı, yakalanan kişiyi özgür bırakmaz ise en yakın askeri inzibat karakoluna yahut askeri makama ya da isimli kolluk görevlilerine teslim edilmesine karar verecek.

SORUŞTURMA CUMHURBAŞKANI’NIN MÜSAADESİNE BAĞLI OLACAK

Genelkurmay Lideri ile Kara, Deniz,, Hava Kuvvetleri Kumandanları hakkında askeri cürümlerden soruşturma yapılması Cumhurbaşkanı’nın müsaadesine bağlı olacak. Müsaade vermeye yetkili merci, ihbar yahut şikayetin sürece konulması halinde bir ön inceleme yaptıracak.

Soruşturma müsaadesi, minimum tugay kumandanı yahut eşiti askeri kurum amiri (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşiti) olmak üzere, asker kişinin vazife yaptığı birlik kumandanı yahut askeri kurum amiri, bu şahısların yokluklarında ise vekilleri tarafından şahsen verilecek.

MSB SORUŞTURMA MÜSAADESİ VERECEK

Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanlıkları ve Ulusal Savunma Üniversitesi hariç, Ulusal Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarda vazife yapan asker bireyler hakkında soruşturma müsaadesi, Ulusal Savunma Bakanı tarafından verilecek.

General ve amiraller hakkındaki soruşturma müsaadesi ise vazife yeri dikkate alınarak ilgisine nazaran Genelkurmay Liderinin yahut ilgili kuvvet kumandanının teklifi üzerine ya da resen Ulusal Savunma Bakanı tarafından verilecek.

Kanunlarda aksi yazılı olmadıkça, bir askeri birlik yahut askeri kurum dışında görevlendirilen asker şahıslar hakkında soruşturma müsaadesi, bu misyonlarının devamı müddetince, Ulusal Savunma Bakanı tarafından verilecek.

Milletlerarası muahedeler yeterince yabancı asker şahısların askeri kabahatleri hakkında soruşturma müsaadesi Ulusal Savunma Bakanı tarafından verilecek. Bunlar hakkında altıncı ve yedinci fıkra kararları uygulanmayacak.

Ulusal Savunma Bakanı, general ve amiraller hariç subay yahut astsubaylara ait soruşturma müsaadesi verme yetkisini, İşçi Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu bakan yardımcısına devredebilecek. Askeri öğrenciler ile erbaş ve erler haklarında verilen disiplin cezaları ile subay, astsubay, uzman erbaş ile kontratlı erbaş ve erler hakkında verilen uyarma, kınama ve hizmetin kısmi periyodik devam cezaları hariç disiplin cezalarına iptal davası açabilecekler.

BİR CEVAP BIRAK