Ankara Barosu gece saat 24.00’ten sonra getirilen ‘müzik yasağı’na karşı harekete geçerek Danıştay’da dava açtı. İçişleri Bakanlığı’nın dün yayınladığı genelgeyi yargıya taşıyan baro, dava dilekçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müzikle ilgili kısıtlamaları akşam 12’ye çekiyoruz. Kusura bakmayın, gece kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı yoktur” kelamını hatırlattı.

“Kademeli Olağanlaşma Önlemleri Genelgesi”nin 2.6 ve 3.2 hususlarının Anayasa’nın 2., 10. ve 64. unsurlarına ve hukuka alışılmamış olduğunu savunan baro sürecin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini istedi.

Baronun iptalini istediği unsurlar şöyle:

“… 2.6- Halihazırda konaklama tesislerinde saat 22.00’de, öbür yerlerde ise saat 21.00’de sona eren müzik yayınları (canlı icra edilenler de dahil), bu hususta yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.
3.2- Nikah ve Düğün merasimlerinde;
…- Canlı müzik icrası da dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecektir.”

“DEVLET SANATÇIYI KORUR”

Ankara Barosu iptalini istediği unsurlarla ilgili “Kamu hizmeti sunan ve bu manada kamu tertibini korumak ve sağlamak amacıyla çeşitli yetkilerle donatılmış olan ve üstelik bu yetkilerle temel hak ve özgürlüklere kolaylıkla müdahale etme imkânı olan davalı yönetimin süreçlerinin eşitlik temelli ve denetlenebilir olması gerekir” değerlendirmesi yaptı.

Ankara Barosu, düzenlemenin Anayasa ile garanti altına alınan eşitlik (madde 10) ve bellilik (madde 2) prensibi ile Anayasa’nın 64. unsurunda yer alan “Devlet, sanat faaliyetlerini ve sanatçıyı korur. Sanat yapıtlarının ve sanatkarın korunması, kıymetlendirilmesi, desteklenmesi ve sanat sevgisinin yayılması için gereken önlemleri alır” sözlerine ters olduğunu öne sürdü.

“HUKUKSAL BELİRSİZLİK VE KEYFİLİK PROBLEMİNE TEKABÜL EDİYOR”

Sürecin yürütmesinin durdurulmasını ve iptalini isteyen baro dilekçede şu sözlere yer verdi:

“Dava konusu süreç, muhtevası itibariyle düzenleyici süreç olmasına karşın, form olarak düzenleyici süreç gereklerini karşılamamaktadır. Uygulaması, hudutları, tanımlar üzere kategori ve ölçütlerden mahrum, öngörülebilirlik ve bellilik unsurlarından uzaktır.”

“Yukarıda da belirttiğimiz üzere uygulamanın salgın süreciyle sonlu olup olmayacağı, hangi müzik etkinliklerini kapsayacağı, müzikli cümbüş yerleri, oteller, turistik bölgelerde de uygulanıp uygulanmayacağı v.b. bahislerde hukukî münasebet ortaya koyamamakta, gece saat 24.00 deri sonra ‘müzik yasaklanmakta’, hukukî belirsizlik ve keyfilik sıkıntısına tekabül ettiğinden, bir dava konusu ve iptal sebebi teşkil etmektedir.”

BİR CEVAP BIRAK