18 yaş altı vatandaşların Ferdi Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınması, emekliliğe yönelik taahhütte bulunan hizmet sunucularının BES’e transferine imkan sağlanması kararı yürürlüğe girdi. Sigortacılık ile Başka Kimi Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak, bugün prestijiyle yürürlüğe girdi. Kanuna nazaran, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi’nin ismi ‘Finansal İstikrar Komitesi’ olarak değiştirildi.

Finansal sistemin sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlıklı bir biçimde desteklemesi ve piyasalarda itimadın korunması için kırılganlıkların belirlenmesi ve sistemik risklerin yönetilmesinde ilgili kurumlar ortasında işbirliği ve eşgüdümün sağlanması için Finansal İstikrar Komitesi kurulduğu bildirildi.

Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sorununu karşılamak ve istihdamı desteklemek için ek olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022’ye kadar kullandıkları kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz yahut kar hissesi bakiyesinden düşülen meblağ İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak. Sağlanan kredi faiz yahut kar hissesi dayanağı, dayanak kapsamına giren sigortalılar için 12 ay müddetle uygulanacak. Bu husus kapsamına giren iş yerleri ek olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu dayanaktan yararlanacak.

18 YAŞ ALTI İÇİN BES BİRİKİMİNE İMKAN TANINDI

Ebeveynler, 18 yaşını tamamlamamış çocukları ismine Ferdî Emeklilik Sistemi’nde (BES) birikim yapabilecek. Yetkili organlarınca karar alınması kaydıyla üyelerine yahut çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan ve kuralları uyan dernek, vakıflar ve sandık üzere hukuksal kişiliği haiz meslek kuruluşu yahut sair ticaret şirketleri nezdinde 1 Ocak 2021 prestijiyle mevcut bulunan emeklilik taahhüt planları kapsamındaki yurt içi ya da dışındaki birikimler ve taahhütlere ait fiyatlarını, 31 Aralık 2023’e kadar kısmen yahut büsbütün BES’e aktarabilecek.

BES’e aktarılan fiyatlar gelir vergisinden muaf olacak. Bu kapsamda transfer yapan üyeler, transfer tarihinden itibaren 3 yıl içinde maluliyet ve mevt haricindeki bir nedenle sistemden ayrılamayacak.

ÖZEL RİSKLER İDARE MERKEZİ KURULDU
Yurt içinden yahut memleketler arası piyasalardan sigorta yahut reasürans teminatı bulunamayan ya da teminat sağlanmasında zahmet bulunan riskler, nükleer riskler üzere özellik arz eden riskler ile sigorta edilmesinde kamu faydası bulunan riskler için teminat sağlama, sigorta yahut reasürans havuzları kurma yahut kurulmasını koordine etme, sigorta ve reasürans şirketleri ortasında işbirliği yapılmasını sağlama, oluşturulacak havuz, tertip yahut işbirliği düzeneklerinin yürütülebilmesi için hukukî kişiliği haiz Özel Riskler İdare Merkezi kuruldu.

Kovid-19 ile çaba kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi gayesiyle, ibraz mühletinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 ortasına isabet eden yahut ibraz müddeti bu tarihler ortasında başlayan çeklerin ibraz mühleti, 31 Mayıs 2021’e kadar duracak. Bu çeklerin belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmesi ve çek karşılığının büsbütün bulunması halinde ödeme yapılacak. Çek karşılığının bulunmaması yahut kısmen bulunması halinde ise “karşılıksızdır” süreci yapılmayacak. Belirtilen tarihler ortasında ibraz edilmeyen yahut ibraz edildiği halde “karşılıksızdır” süreci yapılmayan çekler, 1 Haziran 2021’den itibaren, kalan ibraz müddetleri içinde ibraz edilebilecek.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten evvel, ibraz müddetinin son günü 30 Nisan 2021 ile 31 Mayıs 2021 ortasına isabet eden yahut ibraz müddeti bu tarihler ortasında başlayan çekler bakımından yapılan ibraz, ödeme ve başka süreçler sebebiyle ilgililerin tüzel, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacak.

Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma Yönetimi başkanlıklarının misyon müddetlerini, üç kez ile sonlu olmak üzere beşer yıllığına uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Öte yandan, kanunda Kovid-19’un olumsuz tesirlerinin devam etmesi nedeniyle turizm dalın desteklenmesi için de düzenleme yapıldı.

Sigortacılık ile Öteki Kimi Alanlara Ait Kanunlarda ve Bir Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak, bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.

BİR CEVAP BIRAK